PRÁVA K UŽÍVÁNÍ MÉDIÍ

Krásný den – byl/a jste přesměrován/a na tuto stránku, protože nás velmi zaujal Váš příspěvek. A proto my,

Vida Xl B.V., Vida XL Europe B.V., Vida XL International B.V., TM Handelsgesellschaft GmbH, HB Commerce PTY Ltd., vidaXL LLC se sídlem v Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Nizozemí

(společně: „vidaXL“), nyní žádáme o Váš souhlas publikovat Vaše fotografické nebo video dílo (dále jen „Dílo“) na (kromě dalších) našich webových stránkách a našich profilech v sociálních sítích, a to zejména na Instagramu, Facebooku a Snapchatu (dále jen „Profily“).

Nabízíme Vám příležitost zveřejnit Vaše dílo na našich webových stránkách a v příspěvcích na našich Profilech. Za tímto účelem Vás žádáme o výslovný souhlas komplexně nakládat se zmíněným Dílem tak, jak popisujeme níže, a používat jej pro komerční účely.

 I. Zasláním odpovědi na náš komentář na Instagramu s vloženým hashtagem #sharemevidaxl nám výslovně udělujete následující práva k užívání, a to bezplatně a bez omezení obsahem, časem a geografickou polohou:

        • neomezeně používat, upravovat, měnit a publikovat Vaše Dílo na našich webových stránkách a profilech, a to včetně pro účely komerčního marketingu. Toto udělení práv výslovně zahrnuje všechny známé a neznámé formy internetových nabídek;

        • neomezené právo reprodukovat, veřejně zpřístupňovat a veřejně zobrazovat Vaše Dílo, a to zejména prostřednictvím digitální integrace Vašeho Díla na naše profily a naše webové stránky;

        • reklamní práva, tj. právo použít Dílo pro reklamní propagaci vidaXL a produktů nabízených na webových stránkách této společnosti, a to na Internetu a také na všech dalších médiích, zejména tištěných médiích a v našich newsletterech;

        • právo zpřístupnit Dílo veřejnosti, tzn. právo uchovávat dílo na našich digitálních nosičích a zpřístupňovat ho veřejnosti jak v analogové, tak v digitální formě a

        • právo použít Vaše Dílo ve spojení s jiným dílem.

 II. Potvrzujete, že jste vlastníkem práv, zmíněných v části I., a že máte tudíž možnost nám tyto práva skutečně udělit.

 III. Dále potvrzujete, že použití Vašeho Díla nijak nenarušuje osobní práva žádné třetí strany, zejména osob, které jsou na Díle vyobrazené, a že tyto vyobrazené osoby souhlasí se smluvním použitím daného Díla.

 IV. Odškodníte nás, pokud třetí strany vůči nám vznesou nárok, zejména nároky vztahující se na porušení práva duševního vlastnictví a zneužití osobních dat, v souvislosti s výkonem práv udělených touto dohodou. Pokud zjistíte jakékoliv porušení práv, sjednaných v této dohodě, jste povinni nás okamžitě na tuto skutečnost upozornit.

 V. Pro účely užití a distribuci Vašeho Díla na našich Profilech zveřejňujeme pouze nutná data, tj. Vaše Dílo (fotografie či video) označené hashtagem nebo doplněné zmínkou o značce vidaXL, jméno Vašeho profilu a, výjimečně, další data, která byla Vámi publikovaná na sociálních médiích (např. Vaše e-mailová adresa), abychom Vám řádně připsali Vaše autorství daného Díla. 

 VI. Obě strany této dohody mohou tuto dohodu ukončit v písemné nebo elektronické formě, a to udělením 2týdenní výpovědní lhůty. Požadavek na ukončení je třeba zaslat e-mailem na instagram_cz@vidaxl.com.

 VII.  Jakékoli změny nebo dodatky k této dohodě musí být provedeny psanou nebo elektronickou formou. Pokud jednotlivé ustanovení této dohody nebo její část je nebo se stane neplatnou, nedochází tím k zneplatnění zbývajících ustanovení této dohody. Jelikož je zákonem povoleno zvolit rozhodný právní řád, tato dohoda podléhá výhradně právnímu řádu Spolkové republiky Německo.

 

Mnohé díky,

tým vidaXL