Obchodní podmínky #sharemevidaXL

Dobrý den, 😊 

přivedli jsme Vás sem, protože se nám Váš obsah opravdu líbí.

A proto jsme Vás my, jako

vidaXL a přidružené společnosti (dále jen "vidaXL"),

požádali o souhlas s distribucí Vašeho audiovizuálního obsahu („Dílo“) na (mimo jiné) našich webových stránkách, našich účtech sociálních sítí, jako je Instagram, Facebook a Pinterest („Účty“), propagační e-maily a reklamy a další marketingové, propagační a reklamní iniciativy.

Nabízíme Vám příležitost zveřejnit Vaše Dílo na našich webových stránkách a v příspěvcích na našich Účtech. Pro tyto účely potřebujeme Váš výslovný souhlas s následným komplexním využitím požadovaného Díla a s jeho komerčním využitím.

 1. Potvrzujete, že jste:
  1. Fyzická osoba v zákonném věku,
  2. Uživatel, vlastník, nájemce nebo máte jakýkoli jiný titul, který vás opravňuje k povolení převodu; a,
  3. Původní autor Díla, které jste sdíleli.
 2. Aniž by tím byla dotčena část VII, přidáním hashtagu #sharemevidaxl k Vašemu obsahu souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a dáváte nám právo; bezplatné, čímž se výslovně vzdáváte nároku na kompenzaci nebo odměnu z vidaXL za toto přiřazení; bez územního omezení, jinými slovy pro celý svět; neodvolatelné, takže licence nemůže být zrušena nebo ukončena za žádných okolností, jiné než s výhradou ustanovení VII v dohodě; věčné, to znamená, že na dobu neurčitou; non-exkluzivní, takže můžete využívat stejné Dílo a udělit další licence; přenosné a podlicencovatelné; :
 1. používat, reprodukovat, distribuovat, veřejně publikovat, veřejně předvádět, vystavovat, a jinak využívat Dílo, jako celek nebo jen jeho část, na každé z našich webových stránek, na našich Účtech a všech ostatních mediálních kanálech včetně našeho newsletteru a tiskových médií, jak stanovíme dle vlastního uvážení. To zahrnuje všechny známé a neznámé formy internetových nabídek;

 1. povolit ostatním používat, reprodukovat, distribuovat, veřejně zobrazovat, veřejně předvádět, vystavovat, a jinak využívat Dílo, ať už celé nebo jeho část, na každé z našich webových stránek, na našich Účtech, na všech ostatních mediálních kanálech včetně našeho newsletteru a tiskových médií, a to bez Vašeho souhlasu;

 1. upravit, upravit, přeložit, uložit, zahrnout do kolektivních děl nebo vytvořit odvozená díla z Díla zcela nebo zčásti bez Vašeho souhlasu.

 1. Přidáním hashtagu #sharemevidaxl do obsahu Instagram navíc potvrzujete, že použitím Vašeho Díla neporušujeme žádná osobní práva třetích stran. Pokud jsou ve Vašem Díle zastoupeny třetí strany, potvrzujete, že souhlasí s touto licencí Vašeho Díla.
 2. V případě porušení autorských práv a osobnostních práv, je potřeba co nejdříve informovat společnost vidaXL, aby jí byla poskytnuta příležitost přijmout vhodná opatření ke zmírnění stávajících nebo potenciálních škod a nároků. Společnost vidaXL v žádném případě nenese odpovědnost za porušení situací uvedených v části I, II a III těchto obchodních podmínek. 
 3. Pro uplatnění a distribuci Vašeho Díla na našich Účtech můžeme zpracovávat nutné osobní údaje, tj. Váš audio-vizuální obsah označený hashtagem nebo zmínku o značce vidaXL, název účtu a výjimečně další údaje, které jste mohli zveřejnit na sociálních médiích (např. svou e-mailovou adresu), abychom Vás mohli označit jako autora Vašeho Díla. Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, jakož i opravu a výmaz nebo omezení zpracování, opozici ke zpracování a odvolat svůj souhlas. Tato práva můžete využít zasláním zprávy na webservice@vidaxl.cz. Pro více informací navštivte naše Prohlášení o ochraně soukromí a používání cookies.

 1. Souhlasíte s jakýmikoli podmínkami, které shledáme za nejvhodnější pro vidaXL a které použijeme k označení Vás jako autora Vašeho Díla a potvrzujete, že nejsme povinni označit Vaše autorství nějakým konkrétním způsobem.

 1. Kterákoli ze stran může tuto dohodu vypovědět písemnou nebo elektronickou formou oznámením ve lhůtě dvou týdnů. V takovém případě nás informujte zasláním e-mailu na adresu social.media@vidaxl.com. Pokud využijete tohoto práva k ukončení licence, vidaXL nebude Vaše Dílo do budoucna používat. Jakákoli již publikovaná práce/kampaň nebude změněna/smazána a nebudete mít žádné právo o to požádat.

 1. Stránky vidaXL, účty sociálních médií, ochranné známky, loga atd. jsou chráněny zákonem o duševním vlastnictví. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že nenabýváte žádných práv duševního vlastnictví s ohledem na výše uvedený a související obsah.

 1. Jakákoli změna nebo doplnění této dohody musí být vyhotovená v písemné nebo elektronické podobě. Pokud by se individuální ustanovení této smlouvy nebo její části bylo nebo se stalo neplatným, nezruší to zbývající ustanovení Smlouvy. Do té míry, do jaké je přípustná volba rozhodného práva, tato dohoda se řídí výlučně právními předpisy Nizozemska.

Děkujeme Vám,

Tým vidaXL