Zásady zodpovědného zveřejňování informací

Ve společnosti vidaXL považujeme bezpečnost našich systémů za nejvyšší prioritu. K ohrožení zabezpečení ovšem může dojít i bez ohledu na množství úsilí, které na zabezpečování systému vynaložíme.

Pokud objevíte jakýkoli typ ohrožení zabezpečení, informujte nás prosím, abychom mohli podniknout kroky k co nejrychlejšímu řešení. Žádáme vás, abyste nám pomohli lépe chránit naše klienty a naše systémy.

Postupujte prosím následujícím způsobem:

  • Nahlaste svá zjištění prostřednictvím programu Intigriti.
  • Nezneužijte prosím slabinu v zabezpečení nebo problém, který jste objevili, například ke stažení více údajů, než je nutné k prokázání ohrožení zabezpečení, nebo vymazání nebo změně údajů jiných lidí.
  • Problém nesdílejte s ostatními, dokud nebude vyřešený.
  • Nepodnikejte útoky na fyzické zabezpečení, sociální inženýrství či útoky, jejichž důsledkem je distribuované odepření služby, a nepoužijte spam nebo aplikace třetích stran.

Co slibujeme:

  • Program Intigriti poté, co obdrží vaši zprávu, vaše zjištění vyhodnotí.
  • Program Intigriti vaši zprávu zpracuje s přísnou důvěrností a nepředá osobní údaje třetím stranám, pokud k tomu nedáte vaše svolení.