Máme jiné obchodní podmínky pro zákazníky a jiné pro pro obchodní partnery. Níže si zobrazte obchodní podmínky, které platí pro vás:

Obchodní podmínky pro zákazníky

Aktualizováno: 2020-06-01

Tyto podmínky se vztahují na používání webových stránek www.vidaXL.cz, provozované vidaXL Europe B.V. ("my", "naše" nebo "my" jak kontext umožnuje),

Tímto dáváte souhlas s porozuměním, že používání této webové stránky, a všechny transakce provedené prostřednictvím webových stránek, se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen "Podmínky"). Doporučujeme vám si pečlivě a důkladně tyto podmínky přečíst a vytisknout jejich kopii pro budoucí použití. Procházením, použitím, registrací nebo provedením jakékoliv transakce prostřednictvím našich webových stránek, potvrzujete, že jste četli, porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud ne, nesmíte tuto webovou stránku používat.

Při provedení objednávky pomocí webové stránky, budete vyzvání k poskytnutí svých osobních údajů, včetně (bez omezení) vašeho celého jména, celé adresy, PSC, celé aktuální adresy bydliště a celé e-mailové adresy. Vaše osobní údaje budou použity v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Souhlasem s těmito podmínkami, také potvrzujete, že jste četli, porozuměli, a souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Obsah:

Článek 1 - Dostupnost služeb

Článek 2 - Informace o nás

Článek 3 - Změny na webové stránce

Článek 4 - Postup objednávky

Článek 5 - Potvrzení objednávky

Článek 6 - Platba

Článek 7 - Bezpečnost

Článek 8 - Doručení

Článek 9 - Přesnost obsahu

Článek 10 - Vrácení

Článek 11 - Náhrady

Článek 12 - Záruka

Článek 13 – Reklamace

Článek 13 - Slevové kódy

Článek 14 - Vlastnická práva

Článek 15 - Odpovědnost

Článek 16 - Další důležité pojmy

Článek 17 - Kontaktujte nás

Článek 1 - Dostupnost služeb

Vytvořením objednávky na našich stránkách potvrzujete, že jste oprávněn/a uzavírat závazné dohody a že jste starší 18 let.

Článek 2 - Informace o nás

Provozovatel: vidaXL Europe B.V. Obchoduje pod názvem: vidaXL.cz

Adresa kanceláre:

Mary Kingsleystraat 1 

5928 SK Venlo Nizozemsko

Emailová adresa:

webservice@vidaxl.cz

ICO : 09188362

DIC: NL820055220B01

Článek 3 - Zmeny na webové stránce

Vyhrazujeme si právo provádět veškeré změny těchto podmínek. Všechny změny přichází v platnost dnem zveřejnění na webové stránce a budou se vztahovat na veškeré smlouvy o koupi zboží. Jako návštěvník webové stránky máte povinnost číst tyto podmínky při každém použití webové stránky.

Jakékoliv zřeknutí se těchto podmínek nabývá účinnosti pouze tehdy, když bude toto odmítnutí a zřeknutí se podmínek písemně sepsáno a podepsáno naším autorizovaným zástupcem. V tomto případě ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají nadále nezměněny v plném rozsahu.

Článek 4 - Postup při objednání zboží

Prosím pečlivě si prostudujte informace o tom, jak si objednat zboží na našich webových stránkách. Veškeré objednávky na vidaXL.cz podléhají přijetí našich Všeobecných obchodních podmínek (viz také část Všeobecných obchodních podmínek 1.2).

Během procesu objednávky, budete vyzváni ke kontrole pole, prostřednictvím něhož potvrzujete, že jste četli, porozuměli a souhlasíte jak s obsahem, tak s použitelností těchto podmínek. Nebudeme vytvářet ani zpracovávat žádné objednávky, pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte.

Tyto Smluvní podmínky platné v době uzavření smlouvy se budou vztahovat na vaši objednávku zboží, pokud jste s nimi souhlasili.

Při vytváření objednávky na našich webových stránkách, se musíte registrovat a zadat uživatelské jméno a heslo ("Přihlašovací údaje"). Informace, které poskytnete na těchto webových stránkách, musí být zadány úplně a správně. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů. Naše společnost nenese žádné případné škody nebo ztráty, které mohou vzniknout v důsledku jakéhokoliv selhání bezpečnosti z vaší strany. V případě, že máte obavy ohledně svých přihlašovacích údajů, případně se dozvíte o jejich zneužití, kontaktujte prosím, náš zákaznický servis na emailové adrese webservice@vidaXL.cz.

Článek 5 - Potvrzení objednávky

Po zadání objednávky vám bude zaslán email o doručení objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že tento email není potvrzením o přijetí vaší objednávky. Vaše objednávka je pouze oznámením o zakoupení zboží na našem webovém obchodě. Veškeré přijaté objednávky musí být z naší strany potvrzeny zasláním potvrzovacího emailu o Potvrzení objednávky a odesláním zboží (dále jen "Potvrzení o odeslání zboží". Smlouva o zakoupení zboží (dále jen "Smlouva") bude vytvořena až ve chvíli, kdy vám bude zboží odesláno. Do této chvíle je možné zrušení objednávky či jeho neakceptování.

Veškeré zboží, které se nachází na našem internetovém obchodě, je ve vlastnictví vidaXL, dokud nebude přijaté platba za objednané zboží, a to v její plné výši

Článek 6 - Platby

Platby můžete provádět jakýmkoliv uvedeným způsobem, který je uveden v části Platební metody.

Vaše platba bude zpracována, jakmile nám vaše objednávka bude doručena. Po kontrole vaší platební karty či údajů Paypal a aktuálního stavu zboží na skladě, bude vaše položka připravena k odeslání.

Abychom zajistili, že vaše kreditní, debetní karta či Paypal účet není používán bez vašeho souhlasu, bude nutné ověřit informace během provádění platby a procesu objednání zboží (vaše jméno, adresa a další osobní informace, které nám poskytnete) oproti databázím třetích stran. Souhlasem s těmito podmínkami nám zároveň dáváte souhlas s provedením kontrol. Tyto informace slouží pouze ke kontrole vaší totožnosti. Nejsou prováděny žádné úvěrové kontroly či zůstatky na účtech. Tyto kontroly nemohou mít vliv na vaše kreditní hodnocení. S veškerými informacemi, které nám budou z vaší strany poskytnuty, bude nakládáno v souladu s našimi zásady ochrany osobních údajů a zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998.

K ověření plateb používáme obchodního poskytovatele třetích stran, která je v souladu se standardy zabezpečení dat průmyslu platebních karet (PCI DSS verze 2)

Článek 7 - Bezpečnost

Vstupem do fáze platby během objednávky zboží, se automaticky aktivuje bezpečný režim. Tento režim lze rozpoznat podle visacího zámku, který je zobrazen v pravém dolním roku prohlížeče. Tento režim zajišťuje, že všechny vaše osobní údaje jsou šifrovány pro zvýšení bezpečnosti.

Pro zpracování platby pomocí debetní nebo kreditní kartou po vás budeme požadovat údaje o vaší kartě. Tyto údaje budeme požadovat pokaždé, kdy budete provádět platbu. S výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách, vás nebudeme kontaktovat emailem nebo jinak požadovat detaily o vaší platební kartě nebo informace o zabezpečení. Pokud dostanete jakýkoliv email, kde od vás budou požadovány informace, prosím, okamžitě kontaktujte náš zákaznický servis.

Děláme vše proto, aby tato webová stránka byla bezpečná bez virů či jiného škodlivého obsahu, který by mohl způsobit poškození počítače. Nemůžeme však zaručit, že k tomuto nedojde. Je vaší povinností zajistit správné vybavení (mimo jiné i aktuální anti-virový software), který vám zajistí bezpečné prohlížení stránek. Mimo případy, které jsou uvedené v právních předpisech, nemáme odpovědnost za žádné ztráty, škody či jiné problémy, které mohly vzniknout na základě viru či jiného škodlivého obsahu na našich webových stránkách.

Článek 8 - Doručení zboží

Dodací lhůty a náklady se liší od vzdálenosti v závislosti na adrese dodání a typu zboží, které je odesláno. Pro více informací se podívejte do našich informací o doručení.

Dodržujeme dodací lhůty, avšak vzhledem k nepředvídatelným faktorům je možné, že dojde ke zpoždění zboží. Pokud toto nastane, tak neneseme zodpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo nedodání zboží v dohodnutých lhůtách, jestliže se jedná o nepředpokládané okolnosti, které způsobily zpoždění, ať už zcela či částečně.

Pokud vás nedostihneme na vámi zadané adrese pro doručení zboží, abyste mohl zásilku převzít, tak vám bude informace o tom, kde se zboží nachází, může to být například u vašeho souseda. Vaše objednávka může být také převezena zpět do skladu dopravce s poznámkou, jak si vaši objednávku můžete vyzvednout. 

Riziko poškození či ztráty zásilky zůstává na naší odpovědnosti až do chvíle, kdy dojde k převzetí zboží (zboží, které bylo plně zaplaceno) nebo v den, kdy byl proveden první pokus o jeho doručení.

Pouze v souladu s Nařízením o Ochraně Spotřebitele pro Prodeje na dálku 200 nebo jinými platnými právními předpisy, lze provést náhradu za dodání.

Článek 9 - Přesnost obsahu

Cena, kterou zaplatíte za zboží je cena, která vám byla vystavena v době, kdy jsme obdrželi vaši objednávku, s výjimkou případů uvedených níže, včetně v případě chyby.

I přes veškeré snahy o správnost cen na webové stránce, je možné, že dojde k chybám. Pokud zjistíme chybu v ceně, tak vás budeme co nejdříve kontaktovat, abychom zajistili opětovné potvrzení objednávky s aktuální cenou či její případné zrušení. Pokud by se nám nepodařilo vás kontaktovat, tak dojde automaticky ke zrušení objednávky. Pokud dojde ke zrušení objednávky, avšak cena za ní již byla zaplacena, tak vám částku vrátíme v její plné výši.

Veškeré ceny za zboží jsou uvedené v českých korunách a zahrnují DPH v její platné sazbě. Ceny jsou uváděny bez nákladů na doručení, které naleznete uvedeny dle druhu zboží v Informacích o doručení.

Veškeré velikosti, míry i rozměry jsou přibližné. Snažíme se je zobrazit s největší možnou přesností, ale jejich přesnou hodnotu nelze zaručit.

Fotografie produktu jsou pořizovány s největší přesností, avšak originál se vždy může lehce lišit od produktu na fotografii.

Článek 10 - Vrácení zboží

Bližší informace o vrácení objednaného zboží naleznete v sekci Vrácení zboží.

V souladu s Nařízením o Ochraně Spotřebitele pro Prodeje na Dálku, máte právo zrušit svou objednávku do 30 dnů, počínaje dnem, kdy jste obdrželi své zboží. V tomto případě obdržíte zpět plnou náhradu ceny zaplacené za zboží, které budou zpracovány v souladu s níže uvedenou sekcí Náhrady a také v souladu s vašimi zákonnými právy.

Zrušení objednávky zboží je možné pouze po oznámení této skutečnosti písemnou formou emailem. Poté zajistíme místo vyzvednutí zboží, kde bude zboží převzato v originálním balení a ve stavu, ve kterém jste ho obdrželi, a to zdarma (více informací viz sekce Politika navrácení zboží). Vaší povinností je, se o zboží starat takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození, po celou dobu, kdy jsou ve vašem vlastnictví. Pokud bude tato povinnost porušena, máme právo podat proti vám žalobu na náhradu škody.

Tyto Všeobecné podmínky jsou pouze výčtem vašich podmínek, avšak jako spotřebitel máte další práva dle Zákona o Ochraně Spotřebitele pod nařízením o ochraně prodejů na dálku. Pro více informací o vašich právech se obraťte na místní úřad, oddělení obchodní inspekce, na obchodní normy či použijte služeb obchodní poradny.

V mimořádných případech se může změnit specifikace produktu. Pokud toto nastane, tak vás o tom budeme neprodleně informovat a nabídneme vám alternativu produktu. Pokud vám však náhrada nevyhovuje, kontaktujte náš zákaznický servis. Zajistíme vám svoz zboží a navrátíme vám peníze v souladu s naší politikou náhrady peněžních prostředků v sekci Náhrady, níže.

Pokud jste obdrželi vadné, poškozené či nesprávné zboží, informujte nás o tomto okamžitě. Nevracejte nám zboží, avšak vyčkejte, až budete kontaktováni za účelem projednání odpovídající nápravy. Bude vám nabídnuta náhrada, navrácení ceny vadného, poškozeného či nesprávného zboží a to v plné výši, všech poplatků spojených s doručením zásilky a přiměřených nákladů, které vám mohly vzniknout při navrácení zboží.

Článek 11 - Náhrady

Pokud zrušíte objednávku na základě a v souladu s výše uvedeným Článkem Vrácení zboží, tak vám bude vyplacena veškerá náhrada v plné výši, po navrácení zboží. Tato náhrada vám bude připsána na váš běžný účet či účet Paypal, který jste zadali při objednání zboží. Jak je již uvedeno výše, tak náhrada se řídí předpisy stanovenými pro poškozené zboží až ve chvíli navrácení zboží.

Článek 12 - Zákonná záruka

Každý výrobek, zakoupený u nás, prostřednictvím našich internetových stránek, je zakoupeno v souladu s právními předpisy EU a příslušnou smlouvou o prodeji, je v zákonné záruční době minimálně dvou let od jeho zakoupení, avšak vnitrostátní právní předpisy vám mohou pravidla záruční lhůty pozměnit. V souladu s kupní smlouvou znamená, že výrobky jsou v souladu s popisem na našich webových stránkách, jsou vhodné pro účely, pro které jsou výrobky stejného typu běžně používány a vykazují kvalitu a výkon, které jsou u výrobků stejného typu běžně předpokládány. Tato zákonná záruka pokrývá také škody, které mohly nastat během přepravy zboží.

V případě rozporu se smlouvou, máte nárok na to, aby zboží bylo uvedeno do takového stavu, aby bylo v jejím souladu, a to bezplatně opravou či výměnou, popř. Pokud první dvě možnosti nejsou možné, případným snížením ceny nebo vrácením peněz. Pokud se váš zakoupený produkt poškozený, neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis. 

Tato zákonná záruka neovlivňuje ani nenarušuje další zákaznická práva, která jsou uvedena ve vnitrostátních právních předpisech.

Vaše práva v rámci zákonné záruky se stanou neplatnými, pokud jiná strana než výrobce nebo firma vidaXL určený servis provede jakékoliv změny na výrobku.

Článek 13 - Reklamace

Společnost má zaveden postup pro podávání reklamací, o které byli zákazníci dostatečně informováni, a vyřizuje je v souladu s tímto postupem podávání reklamací.

Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být zcela a zřetelně popsány v přiměřené době poté, co zákazník zaznamenal jejich závady.

Podané reklamace budou vyřízeny do 14 dnů od data jejich přijetí. Pokud se dá u reklamačního řízení předvídat delší doba zpracování, odpoví společnost na reklamaci do 14 dnů potvrzením o jejím přijetí a s uvedením doby, kdy může zákazník očekávat podrobnější informace.

Zákazník je povinen poskytnout společnosti alespoň 4 týdny na vyřešení reklamace po vzájemné dohodě. Poté může dojít k vyvolání sporu s tím, kdo je za tento spor způsobilý.

Nesouhlasíte s vyřízením své reklamace? Své stížnosti můžete podat Komisi pro řešení sporů prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Článek 13 - Slevové kódy

Každý slevový kód lze použít pouze jednou (pokud není uvedeno jinak).

Pro možnost využití slevy, vaše objednávka musí splňovat následující podmínky (od newsletter, inzerenta): minimální výše objednávky, vybrané zboží, množství zboží, doba spotřeby, atd.

Ujistěte se, že sleva je stále platná před dokončením vaší objednávky. Ověření vaší objednávky a platba za ni znamená, že jako zákazník souhlasíte se zadanou cenou. Požadování o navrácení slevového kódu po jeho uplatnění již nebude možné.

Slevu nebude možné uplatnit ani ve chvíli, kdy již potvrdíte svou objednávku a ta nebude slevu obsahovat, pozorně si tedy svou objednávku před jejím potvrzením zkontrolujte.

Slevové kódy nelze kombinovat s dalšími kódy či dražbami.

Pravidla ohledně použití kódů a výše jejich slevy může být, bez předchozího upozornění, změněna.

Pokud váš slevový kód není funkční, obraťte se prosím na zákaznický servis pomocí tohoto emailu: webservice@vidaxl.cz

Článek 14 - Vlastnická práva

Souhlasem s našimi Podmínkami berete na vědomí a zároveň souhlasíte s tím, že veškerá autorská či práva duševního vlastnictví jsou použita pouze pro vaši osobní potřebu a tato práva zůstávají za všech okolností naším majetkem.

Veškeré materiály a obsah našich webových stránek můžete stahovat jen pro osobní potřebu. Jejich kopírování, reprodukce, publikování, distribuce či zobrazení obsahu nebo materiálu, který je zobrazen na našich webových stránkách pro jiné než osobní účely je protiprávní a je zákonem zakázaný. 

Obsah a další materiály na našich webových stránkách jsou určeny pouze pro vaší osobní potřebu a nesmí být kopírovány nebo používány za účelem jiným účelem, pokud nebylo jinak dohodnuto s jedním z našich zástupců v písemné podobě a v rámci písemných podmínek.

Článek 15 - Odpovědnost

V souladu se článkem Odpovědnost, pokud budeme dodržovat Podmínky, tak ručíme pouze do výše kupní ceny výrobku.

V souladem s tímto článkem Odpovědnost, nebudeme ručit za následující: ztráta příjmu nebo výnosu, ztráty podnikání, ztráta zisku, ztráta předpokládaných úspor, ztráta dat, ztráta dobrého jména nebo ztráta dobré pověsti, plýtvání manažerským časem, nebo dalších jiných nepřímých ztrát dobrého jména či pověsti.

Nic v této smlouvě nezakazuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo újmu způsobenou naší nedbalostí; podvodem nebo úmyslným klamáním spotřebitele; jakékoli porušení povinností vyplývajících ze § 12 Zákona o prodeji zboží z roku 1979; Vadné výrobky podle Zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987; jakýmikoli jinými záležitostmi, pro které by bylo nezákonné pro nás vyloučit nebo se pokusit o vyloučení naší odpovědnosti.

Ačkoliv se snažíme dělat vše proto, aby naše webové stránky splnily veškeré bezpečnostní normy, neneseme odpovědnost za neoprávněný přístup k informacím, které nám poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek.

Pokud se část těchto Podmínek nebo jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatné, nezákonně nebo nevymahatelné v jakémkoliv rozsahu rozhodnutím příslušným orgánem, tak ostatní podmínky a opatření stále zůstávají v platnosti v plném rozsahu povolené zákonem.

Článek 16 - Další důležité pojmy

Veškeré smlouvy jsou uzavírány v anglickém jazyce. Všechny otázky, které by mohly vzniknout, se dále řídí anglickým právem a budou podléhat jurisdikci anglických soudů.

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a nahrazují všechny předchozí diskuse, korespondenci a vyjednávání mezi námi týkajícími se předmětu. Souhlasíme s tím, že žádný z nás nebude mít žádné nápravné prostředky ohledně jakéhokoli zastupování nebo záruky (ať už se jedná o neúmysl či nedbalost), které nejsou uvedeny v těchto Podmínkách. Každý z nás souhlasí s tím, že náš jediný závazek týkající se těchto prohlášení a záruk, které jsou uvedeny v těchto podmínkách (bez ohledu na to, zda byly provedeny neúmyslně nebo z nedbalosti), jsou porušením smlouvy.

Žádná jiná osoba než strana této dohody nesmí mít žádná práva k prosazení jakékoli ustanovení této smlouvy.

Článek 17 - Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek či webové stránky, neváhejte nás kontaktovat pomocí našeho zákaznického servisu.

 

Obchodní podmínky pro obchodní partnery

Poslední aktualizace: 2020-06-01

 

Obsah:

Článek 1 – Definice

Článek 2 – Identita podnikatele

Článek 3 – Účinnost

Článek 4 – Nabídka

Článek 5 – Smlouva

Článek 6 – Oceňování

Článek 7 – Plnění smlouvy a dodatečná záruka

Článek 8 – Dodání a provedení

Článek 9 – Prodloužené transakce: doba trvání, ukončení a prodloužení

Článek 10 – Platba

Článek 11 – Odpovědnost

Článek 12 – Výhrada vlastnictví

Článek 13 – Reklamační řád

Článek 14 – Spory

 

Článek 1 – Definice

V těchto podmínkách použijeme následující termíny a definice:

1. Den: kalendářní den,

 

2. Digitální obsah: data, která jsou vytvářená nebo doručovaná v digitální podobě;

 

3. Dlouhodobá smlouva: smlouva, která zajišťuje pravidelné dodávky zboží, služeb a/nebo digitálního obsahu během specifického období;

 

4. Trvalé médium: jakýkoli nástroj – včetně e-mailu, který umožňuje zákazníkovi nebo podnikateli ukládat informace, které jsou mu osobně adresovány, způsobem, který umožňuje budoucí konzultaci nebo použití během období, které je v souladu s cílem, pro který jsou informace určeny a umožňuje nezměněnou reprodukci uložených informací;

 

5. Zákazník: fyzická nebo právnická osoba, která jedná jako profesionál a/nebo jménem společnosti;

 

6. Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která nabízí produkty, digitální obsah (přístup k němu) a/nebo služby zákazníkům na dálku;

 

7.  Smlouva na dálku:  smlouva uzavřená mezi podnikatelem a zákazníkem v rámci organizovaného systému prodeje produktů na dálku, digitálního obsahu a/nebo služeb, přičemž se výlučně nebo částečně používá jedna nebo více technik pro komunikaci na dálku, a to až do uzavření smlouvy;

 

8. Písemně: v těchto podmínkách zahrnuje výraz „písemně“ komunikaci prostřednictvím e-mailu a faxu, pokud je totožnost odesílatele a integrita e-mailu dostatečně jistá;

 

9. Technika komunikace na dálku: zdroj, který lze použít k uzavření smlouvy, aniž by se zákazník a podnikatel museli setkat současně na stejném místě;

 

10. Web: webový obchod podnikatele, na kterém se nabízí zboží a služby, které si mohou zákazníci koupit;

 

11. Platforma: vnější prostředí, ve kterém mohou podnikatelé nabízet zboží a služby, které si mohou zákazníci koupit.

 

Článek 2 – Identita podnikatele

Společnost s ručením omezeným vidaXL BV se sídlem na adrese Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Nizozemsko. Působí v Nizozemsku pod identifikačním číslem k dani: NL820055220B01, obchoduje pod číslem obchodní komory: 09188362.

 

Článek 3 – Účinnost

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na každou nabídku podnikatele a každou smlouvu na dálku mezi podnikatelem a zákazníkem.

 

2. Pokud zákazník ve svém zadání zahrne ustanovení nebo podmínky, které se odchylují od všeobecných obchodních podmínek nebo se v nich neobjevují, pak se ustanovení nebo podmínky vztahují na podnikatele pouze v případě, že jsou výslovně písemně přijaty.

 

3. Znění těchto podmínek se zákazníkovi zpřístupní před uzavřením smlouvy na dálku. Pokud to není rozumně možné, podnikatel před uzavřením smlouvy na dálku uvede, jak lze u obchodníka konzultovat všeobecné obchodní podmínky, a uvede možnost, že je možné je co nejdříve bezplatně zaslat na žádost zákazníka.

 

4. Pokud je smlouva uzavřená na dálku elektronicky, je možné, že na rozdíl od předchozího odstavce a před uzavřením smlouvy na dálku může být znění těchto všeobecných obchodních podmínek zpřístupněno zákazníkovi elektronickými prostředky tak, že je zákazník může jednoduchým způsobem uložit na trvalý datový nosič. Pokud to není rozumně možné, bude před uzavřením smlouvy na dálku uvedeno, kde lze podmínky konzultovat elektronickými prostředky a že na žádost zákazníku budou bezplatně zaslány elektronicky nebo jiným způsobem.

 

5. Pouze a do té míry, pokud je jedno z ustanovení těchto všeobecných podmínek neplatné, musí být příslušné ustanovení vykládáno způsobem zákonně povoleného ustanovení, které je obsahově nejblíže záměrům stran, jak vyplývá z neplatného ustanovení, zatímco zbývající ustanovení zůstávají plně v platnosti.

 

6. Pokud kromě těchto všeobecných obchodních podmínek platí zvláštní podmínky externí platformy, na které podnikatel nabízí produkty a služby, může se zákazník v případě konfliktních obchodních podmínek vždy dovolávat příslušné podmínky, která je pro ně nejvýhodnější, ale pouze v případě, že se všeobecné obchodní podmínky neodchylují.

 

Článek 4 – Nabídka

1. Pokud jakákoli nabídka podléhá omezenému trvání nebo podmínkám, bude to v nabídce výslovně uvedeno.

 

2. Nabídka bude zahrnovat úplný a podrobný popis nabízených produktů, digitálního obsahu nebo služeb.

 

3. Obsah webových stránek a jejich nabídka byly sestaveny s maximální pečlivostí. Podnikatel však nemůže zaručit, že všechny informace na webu budou vždy správné a úplné. Z tohoto důvodu podléhají všechny ceny, nabídka a další informace na webových stránkách a v jiných materiálech od podnikatele zjevným programovacím a překlepovým chybám.

 

Článek 5 – Smlouva

1. Smlouva vstoupí v platnost v okamžiku, kdy zákazník nabídku přijme a splní příslušné podmínky.

 

2. Pokud zákazník nabídku přijal elektronickými prostředky, podnikatel neprodleně elektronickými prostředky potvrdí přijetí souhlasu s nabídkou. Pokud podnikatel nepotvrdí přijetí souhlasu s nabídkou, může zákazník smlouvu ukončit.

 

3. Poté, co zákazník nabídku přijme, si podnikatel vyhrazuje právo nabídku zrušit do 3 pracovních dnů od souhlasu. Podnikatel bude o takových zrušeních zákazníka neprodleně informovat.

 

4. Pokud je smlouva uzavřena elektronicky, podnikatel učiní vhodná technická a organizační opatření k zajištění elektronického přenosu dat a zajistí bezpečné webové prostředí. Pokud zákazník může platit elektronicky, bude podnikatel pro tento účel dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.

 

5. Pokud se po přijetí smlouvy ukáže, že klient uvedl nesprávné údaje, má podnikatel právo plnit své povinnosti až po obdržení správných údajů.

 

6. Podnikatel může v rámci zákonných ustanovení prošetřit, zda zákazník může plnit své platební povinnosti, a také prozkoumat všechny skutečnosti a faktory, které jsou důležité pro odpovědné uzavření smlouvy na dálku. Pokud má podnikatel na základě tohoto šetření pádné důvody pro neuzavření smlouvy, je oprávněný odmítnout objednávku nebo žádost s uvedením důvodů nebo k realizaci připojit zvláštní podmínky. Pokud podnikatel na základě šetření žádost zamítne nebo k ní připojí zvláštní podmínky, bude o tom zákazník informován nejpozději 3 dny po uzavření smlouvy.

 

Článek 6 – Oceňování

1. Všechny ceny uvedené na webových stránkách a v dalších materiálech od podnikatele jsou včetně DPH (není-li uvedeno jinak), a pokud není na webových stránkách uvedeno jinak, zahrnují také další příslušné poplatky.

 

2. Na rozdíl od ustanovení v předchozím odstavci může podnikatel nabízet za proměnlivé ceny produkty nebo služby, jejichž ceny podléhají fluktuacím na finančním trhu, na které podnikatel nemá žádný vliv. Tato vazba na fluktuace a skutečnost, že všechny uvedené ceny jsou cílové ceny, bude uvedena v nabídce.

 

3. Podnikatel může změnit ceny 2 týdny po uzavření smlouvy. Zákazníci, kteří se změnou nesouhlasí, mají oprávnění smlouvu vypovědět, aniž by jim za to podnikatel účtoval poplatky.

 

4. Dodatečné poplatky, jako jsou poplatky za doručení a poplatky za platbu, budou uvedeny na webových stránkách a budou zobrazeny minimálně během procesu objednávky.

 

Článek 7 – Plnění smlouvy a dodatečná záruka

1. Podnikatel ručí za to, že dodané produkty a služby jsou v souladu se smlouvou, přičemž drobné a v odvětví přijatelné odchylky, které se týkají specifikovaných rozměrů, hmotností, množství, zabarvení a mírných vzájemných barevných odchylek atd., se nepovažují za nedostatky ze strany podnikatele.

 

2. Zákazník musí zkontrolovat dodané zboží v okamžiku dodání a zkontrolovat, zda dodané zboží splňuje smluvní ujednání. To zahrnuje:

 

- zda bylo dodáno správné zboží;

- zda dodané zboží z hlediska množství a počtu odpovídá tomu, co bylo dohodnuto;

- zda dodané zboží splňuje požadavky, které se stanoví pro běžné použití a/nebo pro komerční účely.

 

V případě viditelných vad nebo nedostatků je musí zákazník nahlásit podnikateli do 14 dnů od dodání. V případě zjištění neviditelných vad nebo nedostatků je zákazník povinen je podnikateli nahlásit nejpozději do 14 dnů poté, co je mohl přiměřeně zjistit. Pokud tak zákazník neučiní, již nemá nárok na žádnou formu opravy, výměny, kompenzace a/nebo vrácení peněz v souvislosti s těmito vadami.

 

3. Pokud podnikatel považuje reklamaci za oprávněnou, budou příslušné produkty po konzultaci se zákazníkem opraveny, vyměněny nebo (částečně) proplaceny. Podnikatel v tom případě může přesměrovat zákazníka na výrobce nebo dodavatele.

 

Článek 8 – Dodání a provedení

1. V souladu s tím, co je v tomto ohledu uvedeno v článku 3 těchto podmínek, bude podnikatel expedovat přijaté objednávky s přiměřenou rychlostí.

 

2. Podnikatel je oprávněn angažovat třetí strany, pokud to vyžaduje plnění povinností vyplývajících ze smlouvy.

 

3. Uvedené dodací lhůty musí být interpretovány jako povinnost vynaložit přiměřené úsilí a jsou považovány za přibližné. Podnikatel si může vybrat dopravce. S výjimkou případu úmyslné nebo záměrné nedbalosti ze strany prodávajícího, překročení dodací lhůty zákazníka nikdy neopravňuje k jakékoli formě kompenzace.

 

4. Podnikatel si vyhrazuje právo dodávat prodané produkty po částech.

 

5. Riziko poškození a/nebo ztráty produktů nese podnikatel až do doby dodání zákazníkovi, pokud není výslovně dohodnuto jinak. Pokud zákazník souhlasí s převzetím produktů, riziko se přenáší při předání produktů.

 

6. Pokud se zákazník nebo jím určená třetí osoba nenachází na doručovací adrese ve sjednaném čase k převzetí produktů, má podnikatel právo produkty převzít zpět. Po konzultaci se zákazníkem může podnikatel za dodatečné náklady nabídnout zákazníkovi produkty v jinou dobu a/nebo den. Pokud se ukáže, že dodání není možné, platební povinnost nebude zrušena a zákazníkovi budou účtovány veškeré další náklady, včetně nákladů na vrácení.

 

Článek 9 – Prodloužené transakce: doba trvání, ukončení a prodloužení

Ukončení:

1. Zákazník může kdykoli vypovědět smlouvu, která je uzavřena na dobu neurčitou a která se týká pravidelného dodání produktů, digitálního obsahu nebo služeb v souladu s dohodnutými pravidly ukončení a výpovědní lhůtou nejvýše dvou měsíců.

 

2. Zákazník může kdykoli vypovědět smlouvu, která je uzavřena na dobu určitou a která se týká pravidelné dodávky produktů (včetně elektřiny), digitálního obsahu nebo služeb na konci doby platnosti, při dodržení předpisů o ukončení dohodnutých pro tento účel a výpovědní lhůty maximálně dva měsíce.

 

3. Zákazník může písemně vypovědět smlouvy uvedené v předchozích odstavcích.

 

Rozšíření:

4. Smlouva, která je uzavřena na stanovené období a je na pravidelnou dodávku produktů (včetně elektřiny), digitálního obsahu nebo služeb, bude automaticky prodloužena o stejné období.

 

5. Uvedené výpovědní lhůty platí i pro ukončení ze strany podnikatele.

 

Článek 10 – Platba

1. Zákazník je povinen zaplatit podnikateli platebními způsoby, které jsou uvedené během procesu objednávky a na webových stránkách. Podnikatel může nabídnout různé platební metody, které se mohou čas od času změnit. Pokud není stanoveno jinak, je zákazník povinen zaplatit do 14 dnů od dodání.

 

2. Pokud zákazník neplní své platební závazky včas, je okamžitě zákonně odpovědný za nesplnění závazku, aniž by bylo vyžadováno oznámení o prodlení. Podnikatel je oprávněn zvýšit částku splatnou o zákonnou úrokovou sazbu a podnikatel je oprávněn účtovat zákazníkovi náklady na mimosoudní inkaso, které mu vzniknou.

 

Článek 11 – Výhrada vlastnictví

1. Dodané zboží zůstává vlastnictvím podnikatele, dokud zákazník nezaplatí splatnou částku v plné výši.

 

Článek 12 - Odpovědnost

1. V případě úmyslné nebo hrubé nedbalosti je celková odpovědnost podnikatele vůči zákazníkovi v důsledku přičitatelného selhání při plnění smlouvy omezena na náhradu v maximální výši částky stanovené pro tuto smlouvu (včetně DPH). V případě dlouhodobé smlouvy je pak uvedená odpovědnost omezena na vrácení částky, kterou zákazník dlužil podnikateli během 3 měsíců před událostí, která způsobila škodu.

 

2. Podnikatel nenese vůči zákazníkovi odpovědnost za nepřímé škody, mimo jiné za následné škody, ušlý zisk, ušlé úspory, ztrátu dat nebo škodu v důsledku přerušení podnikání.

 

3. Zákazník odškodní podnikatele za jakékoli nároky vůči třetím osobám, s výjimkou případu úmyslné nebo vědomé nedbalosti ze strany podnikatele nebo statutárního ředitele podnikatele.

 

4. Předchozí odstavce se nepoužijí na škody, které utrpí zákazník v důsledku předprodeje vadných produktů zakoupených od podnikatele, pokud se klienti zákazníka zaváží vůči nim podniknout právní kroky.

 

5. Není-li plnění smlouvy trvale možné, odpovědnost podnikatele z důvodu přičitatelného nesplnění povinnosti ze smlouvy vznikne, pouze pokud zákazník podnikatele neprodleně písemně informuje s přiměřenou lhůtou k nápravě selhání, a podnikatel je po uplynutí této doby v prodlení s plněním své povinnosti. Oznámení o nesplnění povinnosti musí obsahovat co nejúplnější a nejpodrobnější popis nedostatku, aby měl podnikatel příležitost adekvátně reagovat.

 

6. Podmínkou nároku na náhradu škody je, aby zákazník podnikateli škodu vždy písemně nahlásil co nejdříve, nejpozději však do 14 dnů od jejího vzniku. Škoda, na kterou nebyl podnikatel v této lhůtě upozorněn, nemá nárok na náhradu škody, pokud zákazník neprokáže, že škodu nemohl nahlásit dříve.

 

7. V případě vyšší moci není podnikatel povinen nahradit zákazníkovi škodu.

 

Článek 13 – Reklamační řád

1. Podnikatel má dostatečně zveřejněný reklamační řád a bude vyřizovat stížnosti v souladu s tímto reklamačním řádem.

 

2. Stížnosti týkající se plnění smlouvy musí být podány podnikateli, plně a jasně popsané, v přiměřené lhůtě poté, co zákazník zjistí vady.

 

3. Na stížnosti podané podnikateli bude odpovězeno do 14 dnů od data přijetí. Pokud stížnost vyžaduje předvídatelně delší dobu zpracování, podnikatel odpoví ve lhůtě 14 dnů potvrzením o přijetí a uvede, kdy může zákazník očekávat obsáhlejší odpověď.

 

Článek 14 – Spory

1. Smlouvy mezi podnikatelem a zákazníkem, na které se vztahují tyto podmínky, se řídí výhradně nizozemskými zákony.

 

2. Veškeré spory, které by mohly vzniknout ze smlouvy a nelze je urovnat smírně, mohou být předloženy výlučně soudu Oost-Brabant, v místě Hertogenbosch. To podléhá rozsahu, v němž závazná pravidla jurisdikce omezují tuto volbu. Podnikatel a zákazník mohou své spory řešit prostřednictvím závazného stanoviska nebo arbitráže.

 

Podmínky používání webových stránek vidaXL

Version: 2020-06-01

Obsah

Článek 1 - Definice pojmů

Článek 2 - Platnost

Článek 3 – Zákaznický účet

Článek 4 – Podmínky používání webových stránek

Článek 5 – Objednávky

Článek 6 - Dražby

Článek 7 - Hodnocení

Článek 8 – Ukončení účtu a funkcí webových stránek

Článek 9 - Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů

Článek 10 – Intelektuální vlastnictví a údaje třetích stran

Článek 11 - Odpovědnost

Článek 12 - Ostatní 

Článek 1 – Definice pojmů

 • Účet: Účet, který si musí Uživatel vytvořit, aby mohl zadávat objednávky, účastnit se Dražeb a zanechávat Hodnocení. 
 • Prodejce/prodejci třetí strany: Třetí strana, která nabízí Uživateli zboží prostřednictvím Webových stránek. 
 • Uživatel: Každý návštěvník Webových stránek.
 • Podmínky používání: Tyto Podmínky používání webových stránek vidaXL.
 • Hodnocení: Hodnocení společnosti vidaXL, Webových stránek nebo Prodejce/prodejců třetí strany.
 • Dražby: Dražby, které pořádá vidaXL na Webových stránkách.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. s hlavním sídlem ve Venlo (5928 SK), Mary Kingsleystraat 1, Nizozemí.
 • Webové stránky: Webové stránky, které se dají aktivně najít pod URL vidaxl.nl a každé jiné webové stránky, URL nebo aplikace věnované společnosti vidaXL.

Článek 2 - Platnost

 1. Tyto Podmínky používání platí pro jakékoliv použití Webových stránek, včetně použití Účtu.
 2. vidaXL si vyhrazuje právo provádět veškeré změny těchto podmínek. Všechny změny přichází v platnost dnem zveřejnění na webové stránce a budou se vztahovat na veškeré smlouvy o koupi zboží. Jako návštěnvík webové stránky máte povinnost číst tyto podmínky při každém použití webové stránky.

Článek 3 – Zákaznický účet

 1. Pro zadávání objednávek, účast na Dražbách a zanechávání hodnocení je nezbytné vytvořit si Účet. Uživatel si může vytvořit Účet zadáním požadovaných údajů do formuláře na Webových stránkách.Tento formulář může najít pod hlavičkou „Nový zákazník?“.
 2. Pro vytvoření Účtu musí Uživatel:

             1. dosáhnout věku nejméně 18 v okamžiku, kdy je Účet vytvářen;

             2.mít platnou e-mailovou adresu.

 1. Jakmile je Účet vytvořen, Uživatel obdrží potvrzující e-mail. Jakmile je Účet aktivován, Uživatel se k němu může přihlásit zadáním své e-mailové adresy a zvoleného hesla.
 2. Každá e-mailová adresa může být k vytvoření Účtu použita pouze jednou. Účet je čistě osobní, nepřenosný a vázaný na osobu, která ho vytvořila.
 3. Uživatel zodpovídá za to, že údaje poskytované v souvislosti s Účtem i při každé další komunikaci s vidaXL jsou správné, kompletní a aktuální. Každá změna osobních údajů musí být provedena samotným Uživatelem, a to tak, že se přihlásí ke svému Účtu a provede změny.
 4. Uživatel musí udržovat své heslo v tajnosti a musí přijmout přiměřená opatření k zabránění neoprávněným třetím stranám v jeho zjištění a používání tohoto hesla a/nebo Účtu.
 5. Uživatel je povinen okamžitě oznámit společnosti vidaXL případ ztráty, krádeže či (předpokládaného) zneužití nebo neoprávněného užití hesla a/nebo Účtu.
 6. Pokud vidaXL zjistí nebo má důvodné podezření, že neautorizovaná třetí strana používá nebo může používat Uživatelův Účet, vyhrazuje si vidaXL právo na okamžité zablokovaní příslušného Účtu a vymáhání škod, které vidaXL v důsledku toho utrpěla, od Uživatele, aniž by vidaXL nesla odpovědnost za škody, které utrpěl Uživatel.

Článek 4 – Používání Webových stránek

 1. Uživatel zodpovídá za to, že jím poskytované informace a údaje jsou správné, kompletní a spolehlivé. vidaXL si vyhrazuje právo na to ověřit si správnost poskytovaných informací a údajů a odstranit informace a údaje Uživatele, při prokázání jejich nesprávnosti.
 2. Uživateli není dovoleno:
 • narušit provoz Webových stránek nebo používat software, který by narušil provoz Webových stránek;
 • vyvolávat procesy, u kterých lze důvodně předpokládat, že omezují ostatní uživatele internetu nebo nepříznivě ovlivňují používání Webových stránek, popř. umožnit takovým procesům pokračovat; 
 • vydávat se za jiného Uživatele;
 1. Uživatel nesmí kopírovat nebo zpřístupňovat (a to přímým odkazováním i jinak) Webové stránky jiné straně, aniž by předtím dosáhl písemného souhlasu ze strany společnosti vidaXL.

Článek 5 – Objednávky

 1. Všeobecné smluvní podmínky vidaXL a Pravidla pro vracení zboží vidaXL jsou platné pro všechny objednávky u vidaXL zadané prostřednictvím Webových stránek. Uživatel vytvořením Účtu souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami a Pravidly pro vracení zboží.
 2. Pro objednávky od Prodejců třetí strany prostřednictvím Webových stránek mohou platit také všeobecné obchodní podmínky Prodejce/prodejců třetí strany. Ty se dají vyhledat na stránkách Prodejce/prodejců třetí strany. Pokud Prodejce třetí strany nemá zvláštní všeobecné obchodní podmínky a/nebo podmínky pro vracení zboží, platí pro prodejní smlouvu mezi Uživatelem a Prodejcem třetí strany Všeobecné obchodní podmínky vidaXL a/nebo Pravidla pro vracení zboží vidaXL.

Článek 6 - Dražby

 1. Podmínky účasti na dražbách vidaXL jsou platné pro účast na Dražbách, které pořádá vidaXL na Webových stránkách. Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami účasti na dražbách vytvořením Účtu, nebo alespoň tehdy, když se poprvé účastní Dražby.
 2. Uživateli není dovoleno nečestné a nesprávné ovlivňování přihazování, a to žádným způsobem.

Článek 7 - Hodnocení

 1. Po nákupu prostřednictvím Webových stránek může být Uživatel vyzván společností vidaXL, popř. jejím jménem, aby zhodnotil vidaXL, Webové stránky a/nebo Prodejce třetí strany zanecháním Hodnocení. vidaXL si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, umístit toto Hodnocení na Webových stránkách či ho uveřejnit jakýmkoliv jiným způsobem, a to včetně jména, místa bydliště a data hodnocení, které jí Uživatel poskytl.
 2. V případě, že Hodnocení jsou shromažďována třetí stranou jménem společnosti vidaXL, platí pro Hodnocení všeobecné obchodní podmínky a/nebo podmínky používání příslušné třetí strany.
 3. vidaXL si vyhrazuje právo nepublikovat Hodnocení, nebo je odstranit z webových stránek, pokud dotyčný Prodejce třetí strany může dokázat, že dotyčné hodnocení:
 • je v rozporu s platnými právními předpisy;
 • narušuje veřejný pořádek nebo je v rozporu se slušným chováním;
 • jde pouze o hodnocení produktu;
 • netýká se dotyčného Prodejce třetí strany; 
 • obsahuje osobní údaje třetí strany;  
 • obsahuje URL nebo reklamu;
 • je podvodné.

Článek 8 – Ukončení Účtu a funkcí Webových stránek

 1. vidaXL si vyhrazuje právo odmítnout Uživatele nebo jednostranně ukončit jeho účet, pokud k tomu má důvod, např. v případě:
 • neoprávněného užití nebo zneužití Webových stránek a/nebo Účtu;
 • neoprávněného užití nebo zneužití Webových stránek a/nebo Účtu;
 • nedodržení smluv mezi Uživatelem a vidaXL a/nebo Prodejcem/prodejci třetí strany.
 1. Mimo to má vidaXL právo omezit, odepřít nebo zrušit některé možné funkce nebo dočasně zablokovat Účet v případech popsaných ve Článku 8.1.
 2. Po celou dobu si vidaXL vyhrazuje právo ukončit nebo pozměnit některé funkce Webových stránek.

Článek 9 – Ochrana soukromí a osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem společnosti vidaXL, jako je například Uživatelovo jméno a adresa, telefonní čísla a e-mailové adresy, jsou zpracovány společností vidaXL ve složkách, které jsou vlastnictvím vidaXL. Tyto údaje budou používány společností vidaXL za účelem spravování Účtů a Dražeb, zpracování objednávek, doručování zboží, vydávání faktur a případné mediace ve sporech mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany.
 2. Po celou dobu má Uživatel přístup ke svým osobním údajům a možnost je změnit nebo rozšiřovat, a to přihlášením ke svému Účtu.
 3. vidaXL v zásadě nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám, pokud to ovšem není nutné pro uzavření smlouvy s Uživatelem. vidaXL například poskytne Uživatelovo jméno a adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo Prodejci/prodejcům třetí strany, pokud je to nutné k uskutečnění kupní smlouvy mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany. Komunikace mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany probíhá přes e-mailovou aplikaci společnosti vidaXL. Komunikace je ukládána na servery společnosti vidaXL a může být zpřístupněna a použita společností vidaXL za účelem:
 • pomoci Uživatel a/nebo Prodejci/prodejcům třetí strany v případě dotazů a/nebo problémů; 
 • posouzení, zda Prodejce/prodejci třetí strany dodržují/dodrželi Uživatelovy požadavky;
 • a analýzy zlepšování procesů; 
 1. Webové stránky používají cookies. Cookies jsou například umístěny do paměti za účelem zapamatování přihlašovacích údajů. Na Webových stránkách jsou navíc umístěny i cookies třetích stran.
 2. Uživatel si může nastavit svůj prohlížeč tak, že během své návštěvy Webových stránek nepřijímá cookies. V takovém případě je však možné, že uživatel nebude moci plně využívat veškeré funkce Webových stránek, popř. že jeho přístup k určitým částem Webových stránek a/nebo k jeho Účtu bude omezen.
 3. vidaXL si vyhrazuje právo shromažďovat údaje týkající se chování návštěvníka Webových stránek (mimo jiné i použitou IP adresu), vyskytne-li se podezření, že je vedeno zneužití a/nebo neoprávněné užívání Webových stránek z Uživatelova Účtu.
 4. Více informací o tom, jak vidaXL zachází s osobními údaji Uživatelů a jak používá cookies na Webových stránkách, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na Webových stránkách společnosti vidaXL.

Článek 10 – Intelektuální vlastnictví a údaje třetích stran

 1. Není-li uvedeno jinak, všechna práva, počítaje autorskými právy a další práva intelektuálního vlastnictví, na Webové stránky a informace na nich uvedené jsou vyhrazena společnosti vidaXL, a to do té míry, pokud nejsou vyhrazena třetím stranám / držitelům licencí, kteří informace zpřístupnili. 
 2. Uživatel má právo hledat informace poskytované na Webových stránkách a kopírovat je – např. je tisknout nebo ukládat – jen pro své osobní potřeby. Jakékoliv jiné použití, například ukládání nebo reprodukce (částí) Webových stránek na jiných webových stránkách, nebo vytváření propojení, hyperlinků a přímých odkazů na Webové stránky či jejich části není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti vidaXL.
 3. Informace na Webových stránkách jsou z části poskytovány třetími stranami, jako jsou Prodejci třetí strany a další Uživatelé (v případě Hodnocení). vidaXL nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávnými, nekompletními či chybnými informacemi, uveřejněnými třetí stranou na Webových stránkách.
 4. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. vidaXL nenese odpovědnost za užívání nebo obsah webových stránek, na které je odkazováno z Webových stránek, nebo které obsahují odkaz na Webové stránky.

Článek 11 - Odpovědnost

 1. Uživatel bere na vědomí, že v případě objednávek u Prodejce/prodejců třetí strany je kupní smlouva uzavřena mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany, a tak vidaXL není a ani nebude smluvní stranou této smlouvy.
 2. Jako taková, vidaXL není povinna ověřovat nebo posuzovat kvalitu, množství nebo výkonnost výrobků, které jsou nabízeny Prodejci třetí strany prostřednictvím Webových stránek, a nenese žádným způsobem odpovědnost za škody plynoucí z toho, že se informace ukázaly být chybné, nekompletní nebo nesprávné.
 3. Pokud je i přesto vidaXL odpovědná za vzniklé škody, tato odpovědnost se omezuje pouze do výše kupní ceny dotyčného zboží, tak jak je fakturována Prodejcem/prodejci třetí strany Uživateli.
 4. Odpovědnost společnosti vidaXL, ať už je jakékoliv povahy, je omezena pouze na tu částku, která bude společnosti vidaXL nahrazena z pojištění odpovědnosti za škodu.

Článek 12 - Ostatní ustanovení 

 1. Pokud jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek použití pozbyde závaznosti, platnosti nebo se stane nevykonatelným, ostatní ustanovení nadále zůstávají platná v plném znění. V takovém případě vidaXL nahradí příslušné ustanovení jiným ustanovením, stanoveným společností vidaXL a blížícím se svým významem příslušnému ustanovení co nejvíce je to možné.
 2. Pro používání Webových stránek, používání Účtu a pro tyto Podmínky použití jsou rozhodující výhradně nizozemské právní předpisy.

Příloha/přílohy

Všeobecné obchodní podmínky

Reklamační řád

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies