Máme jiné obchodní podmínky pro zákazníky a jiné pro pro obchodní partnery. Níže si zobrazte obchodní podmínky, které platí pro vás:

Obchodní podmínky pro zákazníky

Aktualizováno: 2020-06-01

Tyto podmínky se vztahují na používání webových stránek www.vidaXL.cz, provozované vidaXL Europe B.V. ("my", "naše" nebo "my" jak kontext umožnuje),

Tímto dáváte souhlas s porozuměním, že používání této webové stránky, a všechny transakce provedené prostřednictvím webových stránek, se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami (dále jen "Podmínky"). Doporučujeme vám si pečlivě a důkladně tyto podmínky přečíst a vytisknout jejich kopii pro budoucí použití. Procházením, použitím, registrací nebo provedením jakékoliv transakce prostřednictvím našich webových stránek, potvrzujete, že jste četli, porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami. Pokud ne, nesmíte tuto webovou stránku používat.

Při provedení objednávky pomocí webové stránky, budete vyzvání k poskytnutí svých osobních údajů, včetně (bez omezení) vašeho celého jména, celé adresy, PSC, celé aktuální adresy bydliště a celé e-mailové adresy. Vaše osobní údaje budou použity v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů. Souhlasem s těmito podmínkami, také potvrzujete, že jste četli, porozuměli, a souhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobních údajů.

Obsah:

Článek 1 - Dostupnost služeb

Článek 2 - Informace o nás

Článek 3 - Změny na webové stránce

Článek 4 - Postup objednávky

Článek 5 - Potvrzení objednávky

Článek 6 - Platba

Článek 7 - Bezpečnost

Článek 8 - Doručení

Článek 9 - Přesnost obsahu

Článek 10 - Vrácení

Článek 11 - Náhrady

Článek 12 - Záruka

Článek 13 – Reklamace

Článek 13 - Slevové kódy

Článek 14 - Vlastnická práva

Článek 15 - Odpovědnost

Článek 16 - Další důležité pojmy

Článek 17 - Kontaktujte nás

Článek 1 - Dostupnost služeb

Vytvořením objednávky na našich stránkách potvrzujete, že jste oprávněn/a uzavírat závazné dohody a že jste starší 18 let.

Článek 2 - Informace o nás

Provozovatel: vidaXL Europe B.V. Obchoduje pod názvem: vidaXL.cz

Adresa kanceláre:

Mary Kingsleystraat 1 

5928 SK Venlo Nizozemsko

Emailová adresa:

webservice@vidaxl.cz

ICO : 09188362

DIC: CZ683320906

Článek 3 - Zmeny na webové stránce

Vyhrazujeme si právo provádět veškeré změny těchto podmínek. Všechny změny přichází v platnost dnem zveřejnění na webové stránce a budou se vztahovat na veškeré smlouvy o koupi zboží. Jako návštěvník webové stránky máte povinnost číst tyto podmínky při každém použití webové stránky.

Jakékoliv zřeknutí se těchto podmínek nabývá účinnosti pouze tehdy, když bude toto odmítnutí a zřeknutí se podmínek písemně sepsáno a podepsáno naším autorizovaným zástupcem. V tomto případě ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají nadále nezměněny v plném rozsahu.

Článek 4 - Postup při objednání zboží

Prosím pečlivě si prostudujte informace o tom, jak si objednat zboží na našich webových stránkách. Veškeré objednávky na vidaXL.cz podléhají přijetí našich Všeobecných obchodních podmínek (viz také část Všeobecných obchodních podmínek 1.2).

Během procesu objednávky, budete vyzváni ke kontrole pole, prostřednictvím něhož potvrzujete, že jste četli, porozuměli a souhlasíte jak s obsahem, tak s použitelností těchto podmínek. Nebudeme vytvářet ani zpracovávat žádné objednávky, pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte.

Tyto Smluvní podmínky platné v době uzavření smlouvy se budou vztahovat na vaši objednávku zboží, pokud jste s nimi souhlasili.

Při vytváření objednávky na našich webových stránkách, se musíte registrovat a zadat uživatelské jméno a heslo ("Přihlašovací údaje"). Informace, které poskytnete na těchto webových stránkách, musí být zadány úplně a správně. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svých přihlašovacích údajů. Naše společnost nenese žádné případné škody nebo ztráty, které mohou vzniknout v důsledku jakéhokoliv selhání bezpečnosti z vaší strany. V případě, že máte obavy ohledně svých přihlašovacích údajů, případně se dozvíte o jejich zneužití, kontaktujte prosím, náš zákaznický servis na emailové adrese webservice@vidaXL.cz.

Článek 5 - Potvrzení objednávky

Po zadání objednávky vám bude zaslán email o doručení objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že tento email není potvrzením o přijetí vaší objednávky. Vaše objednávka je pouze oznámením o zakoupení zboží na našem webovém obchodě. Veškeré přijaté objednávky musí být z naší strany potvrzeny zasláním potvrzovacího emailu o Potvrzení objednávky a odesláním zboží (dále jen "Potvrzení o odeslání zboží". Smlouva o zakoupení zboží (dále jen "Smlouva") bude vytvořena až ve chvíli, kdy vám bude zboží odesláno. Do této chvíle je možné zrušení objednávky či jeho neakceptování.

Veškeré zboží, které se nachází na našem internetovém obchodě, je ve vlastnictví vidaXL, dokud nebude přijaté platba za objednané zboží, a to v její plné výši

Článek 6 - Platby

Platby můžete provádět jakýmkoliv uvedeným způsobem, který je uveden v části Platební metody.

Vaše platba bude zpracována, jakmile nám vaše objednávka bude doručena. Po kontrole vaší platební karty či údajů Paypal a aktuálního stavu zboží na skladě, bude vaše položka připravena k odeslání.

Abychom zajistili, že vaše kreditní, debetní karta či Paypal účet není používán bez vašeho souhlasu, bude nutné ověřit informace během provádění platby a procesu objednání zboží (vaše jméno, adresa a další osobní informace, které nám poskytnete) oproti databázím třetích stran. Souhlasem s těmito podmínkami nám zároveň dáváte souhlas s provedením kontrol. Tyto informace slouží pouze ke kontrole vaší totožnosti. Nejsou prováděny žádné úvěrové kontroly či zůstatky na účtech. Tyto kontroly nemohou mít vliv na vaše kreditní hodnocení. S veškerými informacemi, které nám budou z vaší strany poskytnuty, bude nakládáno v souladu s našimi zásady ochrany osobních údajů a zákonem o ochraně osobních údajů z roku 1998.

K ověření plateb používáme obchodního poskytovatele třetích stran, která je v souladu se standardy zabezpečení dat průmyslu platebních karet (PCI DSS verze 2)

Článek 7 - Bezpečnost

Vstupem do fáze platby během objednávky zboží, se automaticky aktivuje bezpečný režim. Tento režim lze rozpoznat podle visacího zámku, který je zobrazen v pravém dolním roku prohlížeče. Tento režim zajišťuje, že všechny vaše osobní údaje jsou šifrovány pro zvýšení bezpečnosti.

Pro zpracování platby pomocí debetní nebo kreditní kartou po vás budeme požadovat údaje o vaší kartě. Tyto údaje budeme požadovat pokaždé, kdy budete provádět platbu. S výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách, vás nebudeme kontaktovat emailem nebo jinak požadovat detaily o vaší platební kartě nebo informace o zabezpečení. Pokud dostanete jakýkoliv email, kde od vás budou požadovány informace, prosím, okamžitě kontaktujte náš zákaznický servis.

Děláme vše proto, aby tato webová stránka byla bezpečná bez virů či jiného škodlivého obsahu, který by mohl způsobit poškození počítače. Nemůžeme však zaručit, že k tomuto nedojde. Je vaší povinností zajistit správné vybavení (mimo jiné i aktuální anti-virový software), který vám zajistí bezpečné prohlížení stránek. Mimo případy, které jsou uvedené v právních předpisech, nemáme odpovědnost za žádné ztráty, škody či jiné problémy, které mohly vzniknout na základě viru či jiného škodlivého obsahu na našich webových stránkách.

Článek 8 - Doručení zboží

Dodací lhůty a náklady se liší od vzdálenosti v závislosti na adrese dodání a typu zboží, které je odesláno. Pro více informací se podívejte do našich informací o doručení.

Dodržujeme dodací lhůty, avšak vzhledem k nepředvídatelným faktorům je možné, že dojde ke zpoždění zboží. Pokud toto nastane, tak neneseme zodpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo nedodání zboží v dohodnutých lhůtách, jestliže se jedná o nepředpokládané okolnosti, které způsobily zpoždění, ať už zcela či částečně.

Pokud vás nedostihneme na vámi zadané adrese pro doručení zboží, abyste mohl zásilku převzít, tak vám bude informace o tom, kde se zboží nachází, může to být například u vašeho souseda. Vaše objednávka může být také převezena zpět do skladu dopravce s poznámkou, jak si vaši objednávku můžete vyzvednout. 

Riziko poškození či ztráty zásilky zůstává na naší odpovědnosti až do chvíle, kdy dojde k převzetí zboží (zboží, které bylo plně zaplaceno) nebo v den, kdy byl proveden první pokus o jeho doručení.

Pouze v souladu s Nařízením o Ochraně Spotřebitele pro Prodeje na dálku 200 nebo jinými platnými právními předpisy, lze provést náhradu za dodání.

Článek 9 - Přesnost obsahu

Cena, kterou zaplatíte za zboží je cena, která vám byla vystavena v době, kdy jsme obdrželi vaši objednávku, s výjimkou případů uvedených níže, včetně v případě chyby.

I přes veškeré snahy o správnost cen na webové stránce, je možné, že dojde k chybám. Pokud zjistíme chybu v ceně, tak vás budeme co nejdříve kontaktovat, abychom zajistili opětovné potvrzení objednávky s aktuální cenou či její případné zrušení. Pokud by se nám nepodařilo vás kontaktovat, tak dojde automaticky ke zrušení objednávky. Pokud dojde ke zrušení objednávky, avšak cena za ní již byla zaplacena, tak vám částku vrátíme v její plné výši.

Veškeré ceny za zboží jsou uvedené v českých korunách a zahrnují DPH v její platné sazbě. Ceny jsou uváděny bez nákladů na doručení, které naleznete uvedeny dle druhu zboží v Informacích o doručení.

Veškeré velikosti, míry i rozměry jsou přibližné. Snažíme se je zobrazit s největší možnou přesností, ale jejich přesnou hodnotu nelze zaručit.

Fotografie produktu jsou pořizovány s největší přesností, avšak originál se vždy může lehce lišit od produktu na fotografii.

Článek 10 - Vrácení zboží

Bližší informace o vrácení objednaného zboží naleznete v sekci Vrácení zboží.

V souladu s Nařízením o Ochraně Spotřebitele pro Prodeje na Dálku, máte právo zrušit svou objednávku do 30 dnů, počínaje dnem, kdy jste obdrželi své zboží. V tomto případě obdržíte zpět plnou náhradu ceny zaplacené za zboží, které budou zpracovány v souladu s níže uvedenou sekcí Náhrady a také v souladu s vašimi zákonnými právy.

Zrušení objednávky zboží je možné pouze po oznámení této skutečnosti písemnou formou emailem. Poté zajistíme místo vyzvednutí zboží, kde bude zboží převzato v originálním balení a ve stavu, ve kterém jste ho obdrželi, a to zdarma (více informací viz sekce Politika navrácení zboží). Vaší povinností je, se o zboží starat takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození, po celou dobu, kdy jsou ve vašem vlastnictví. Pokud bude tato povinnost porušena, máme právo podat proti vám žalobu na náhradu škody.

Tyto Všeobecné podmínky jsou pouze výčtem vašich podmínek, avšak jako spotřebitel máte další práva dle Zákona o Ochraně Spotřebitele pod nařízením o ochraně prodejů na dálku. Pro více informací o vašich právech se obraťte na místní úřad, oddělení obchodní inspekce, na obchodní normy či použijte služeb obchodní poradny.

V mimořádných případech se může změnit specifikace produktu. Pokud toto nastane, tak vás o tom budeme neprodleně informovat a nabídneme vám alternativu produktu. Pokud vám však náhrada nevyhovuje, kontaktujte náš zákaznický servis. Zajistíme vám svoz zboží a navrátíme vám peníze v souladu s naší politikou náhrady peněžních prostředků v sekci Náhrady, níže.

Pokud jste obdrželi vadné, poškozené či nesprávné zboží, informujte nás o tomto okamžitě. Nevracejte nám zboží, avšak vyčkejte, až budete kontaktováni za účelem projednání odpovídající nápravy. Bude vám nabídnuta náhrada, navrácení ceny vadného, poškozeného či nesprávného zboží a to v plné výši, všech poplatků spojených s doručením zásilky a přiměřených nákladů, které vám mohly vzniknout při navrácení zboží.

Článek 11 - Náhrady

Pokud zrušíte objednávku na základě a v souladu s výše uvedeným Článkem Vrácení zboží, tak vám bude vyplacena veškerá náhrada v plné výši, po navrácení zboží. Tato náhrada vám bude připsána na váš běžný účet či účet Paypal, který jste zadali při objednání zboží. Jak je již uvedeno výše, tak náhrada se řídí předpisy stanovenými pro poškozené zboží až ve chvíli navrácení zboží.

Článek 12 - Zákonná záruka

Každý výrobek, zakoupený u nás, prostřednictvím našich internetových stránek, je zakoupeno v souladu s právními předpisy EU a příslušnou smlouvou o prodeji, je v zákonné záruční době minimálně dvou let od jeho zakoupení, avšak vnitrostátní právní předpisy vám mohou pravidla záruční lhůty pozměnit. V souladu s kupní smlouvou znamená, že výrobky jsou v souladu s popisem na našich webových stránkách, jsou vhodné pro účely, pro které jsou výrobky stejného typu běžně používány a vykazují kvalitu a výkon, které jsou u výrobků stejného typu běžně předpokládány. Tato zákonná záruka pokrývá také škody, které mohly nastat během přepravy zboží.

V případě rozporu se smlouvou, máte nárok na to, aby zboží bylo uvedeno do takového stavu, aby bylo v jejím souladu, a to bezplatně opravou či výměnou, popř. Pokud první dvě možnosti nejsou možné, případným snížením ceny nebo vrácením peněz. Pokud se váš zakoupený produkt poškozený, neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis. 

Tato zákonná záruka neovlivňuje ani nenarušuje další zákaznická práva, která jsou uvedena ve vnitrostátních právních předpisech.

Vaše práva v rámci zákonné záruky se stanou neplatnými, pokud jiná strana než výrobce nebo firma vidaXL určený servis provede jakékoliv změny na výrobku.

Článek 13 - Reklamace

Společnost má zaveden postup pro podávání reklamací, o které byli zákazníci dostatečně informováni, a vyřizuje je v souladu s tímto postupem podávání reklamací.

Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být zcela a zřetelně popsány v přiměřené době poté, co zákazník zaznamenal jejich závady.

Podané reklamace budou vyřízeny do 14 dnů od data jejich přijetí. Pokud se dá u reklamačního řízení předvídat delší doba zpracování, odpoví společnost na reklamaci do 14 dnů potvrzením o jejím přijetí a s uvedením doby, kdy může zákazník očekávat podrobnější informace.

Zákazník je povinen poskytnout společnosti alespoň 4 týdny na vyřešení reklamace po vzájemné dohodě. Poté může dojít k vyvolání sporu s tím, kdo je za tento spor způsobilý.

Nesouhlasíte s vyřízením své reklamace? Své stížnosti můžete podat Komisi pro řešení sporů prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Článek 13 - Slevové kódy

Každý slevový kód lze použít pouze jednou (pokud není uvedeno jinak).

Pro možnost využití slevy, vaše objednávka musí splňovat následující podmínky (od newsletter, inzerenta): minimální výše objednávky, vybrané zboží, množství zboží, doba spotřeby, atd.

Ujistěte se, že sleva je stále platná před dokončením vaší objednávky. Ověření vaší objednávky a platba za ni znamená, že jako zákazník souhlasíte se zadanou cenou. Požadování o navrácení slevového kódu po jeho uplatnění již nebude možné.

Slevu nebude možné uplatnit ani ve chvíli, kdy již potvrdíte svou objednávku a ta nebude slevu obsahovat, pozorně si tedy svou objednávku před jejím potvrzením zkontrolujte.

Slevové kódy nelze kombinovat s dalšími kódy či dražbami.

Pravidla ohledně použití kódů a výše jejich slevy může být, bez předchozího upozornění, změněna.

Pokud váš slevový kód není funkční, obraťte se prosím na zákaznický servis pomocí tohoto emailu: webservice@vidaxl.cz

Článek 14 - Vlastnická práva

Souhlasem s našimi Podmínkami berete na vědomí a zároveň souhlasíte s tím, že veškerá autorská či práva duševního vlastnictví jsou použita pouze pro vaši osobní potřebu a tato práva zůstávají za všech okolností naším majetkem.

Veškeré materiály a obsah našich webových stránek můžete stahovat jen pro osobní potřebu. Jejich kopírování, reprodukce, publikování, distribuce či zobrazení obsahu nebo materiálu, který je zobrazen na našich webových stránkách pro jiné než osobní účely je protiprávní a je zákonem zakázaný. 

Obsah a další materiály na našich webových stránkách jsou určeny pouze pro vaší osobní potřebu a nesmí být kopírovány nebo používány za účelem jiným účelem, pokud nebylo jinak dohodnuto s jedním z našich zástupců v písemné podobě a v rámci písemných podmínek.

Článek 15 - Odpovědnost

V souladu se článkem Odpovědnost, pokud budeme dodržovat Podmínky, tak ručíme pouze do výše kupní ceny výrobku.

V souladem s tímto článkem Odpovědnost, nebudeme ručit za následující: ztráta příjmu nebo výnosu, ztráty podnikání, ztráta zisku, ztráta předpokládaných úspor, ztráta dat, ztráta dobrého jména nebo ztráta dobré pověsti, plýtvání manažerským časem, nebo dalších jiných nepřímých ztrát dobrého jména či pověsti.

Nic v této smlouvě nezakazuje ani neomezuje naši odpovědnost za smrt nebo újmu způsobenou naší nedbalostí; podvodem nebo úmyslným klamáním spotřebitele; jakékoli porušení povinností vyplývajících ze § 12 Zákona o prodeji zboží z roku 1979; Vadné výrobky podle Zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987; jakýmikoli jinými záležitostmi, pro které by bylo nezákonné pro nás vyloučit nebo se pokusit o vyloučení naší odpovědnosti.

Ačkoliv se snažíme dělat vše proto, aby naše webové stránky splnily veškeré bezpečnostní normy, neneseme odpovědnost za neoprávněný přístup k informacím, které nám poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek.

Pokud se část těchto Podmínek nebo jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatné, nezákonně nebo nevymahatelné v jakémkoliv rozsahu rozhodnutím příslušným orgánem, tak ostatní podmínky a opatření stále zůstávají v platnosti v plném rozsahu povolené zákonem.

Článek 16 - Další důležité pojmy

Veškeré smlouvy jsou uzavírány v anglickém jazyce. Všechny otázky, které by mohly vzniknout, se dále řídí anglickým právem a budou podléhat jurisdikci anglických soudů.

Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a nahrazují všechny předchozí diskuse, korespondenci a vyjednávání mezi námi týkajícími se předmětu. Souhlasíme s tím, že žádný z nás nebude mít žádné nápravné prostředky ohledně jakéhokoli zastupování nebo záruky (ať už se jedná o neúmysl či nedbalost), které nejsou uvedeny v těchto Podmínkách. Každý z nás souhlasí s tím, že náš jediný závazek týkající se těchto prohlášení a záruk, které jsou uvedeny v těchto podmínkách (bez ohledu na to, zda byly provedeny neúmyslně nebo z nedbalosti), jsou porušením smlouvy.

Žádná jiná osoba než strana této dohody nesmí mít žádná práva k prosazení jakékoli ustanovení této smlouvy.

Článek 17 - Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek či webové stránky, neváhejte nás kontaktovat pomocí našeho zákaznického servisu.

 

Obchodní podmínky pro obchodní partnery

Last updated: 2020-06-01

Content:

Article 1 – Definitions

Article 2 – Identity of the entrepreneur

Article 3 – Applicability

Article 4 – The offer

Article 5 – The contract

Article 6 – Pricing

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

Article 8 – Delivery and execution

Article 9 – Extended transactions: duration, termination and extension

Article 10 - Payment

Article 11 – Liability

Article 12 – Retention of title

Article 13 – Complaints Procedure

Article 14 – Disputes

Article 1 - Definitions

Throughout these terms and conditions, the following terms and definitions will be used:

1. Day: calendar day;

2. Digital content: data that is produced or delivered in digital form;

3. Long-term contract: a contract that provides for the regular delivery of items, services, and/or digital content during a specific period;

4. Durable medium: any tool - including email - that enables the customer or entrepreneur to store information that is personally addressed to them in a way that enables future consultation or use during a period that is attuned to the aim for which the information is intended, and enables the unaltered reproduction of the stored information;

5. Customer: the natural or legal person which is acting as a professional and/or for a company;

6. Entrepreneur: the natural or legal person that offers products, (access to) digital content, and/or services to customers at a distance;

7. Distance contract: a contract that is entered into between the entrepreneur and the customer in the context of an organised system for sales of products at a distance, digital content, and/or services whereby, until the contract is entered, exclusive or partial use is made of one or more techniques for communication at a distance;

8. Written: in these terms and conditions, “written" includes communication via email and fax if the identity of the sender and the integrity of the email are sufficiently certain;

9. Technique to communicate at a distance: a resource that can be used for entering into a contract without the customer and the entrepreneur having to come together at the same time in the same space;

10. Website: the entrepreneur’s web shop on which goods and services are offered which can be bought by customers;

11. Platform: the external environment on which entrepreneurs can offer goods and services which can be bought by customers.

Article 2 – Identity of the entrepreneur

The private limited liability company vidaXL Europe B.V., Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, The Netherlands. Operating in the Netherlands under the VAT number: SK4120058118, trading under the Chamber of Commerce number 09188362.

Article 3 - Applicability

1. These terms and conditions are applicable to every offer of the entrepreneur and every distance contract between the entrepreneur and the customer.

2. If the customer includes provisions or conditions that deviate from or do not appear in the general terms and conditions in their assignment, then provisions or conditions will only be applicable to the entrepreneur in the case they are accepted expressly in written form.

3. The text of these terms and conditions will be made available to the customer before the distance contract is entered. If this is not reasonably possible, the entrepreneur will state, before the distance contract is entered, the way the terms and conditions can be consulted at the entrepreneur and that they can be sent as soon as possible, free of charge, at the customer's request.

4. If the distance contract is concluded electronically, it may be that, contrary to the previous paragraph and before the distance contract is entered, the text of these terms and conditions can be made available to the customer by electronic means in such a way that it can be stored by the customer in a simple manner on a durable data carrier. If this is not reasonably possible then, before the distance contract is entered, it will be stated where the terms and conditions can be consulted by electronic means and that they will be sent electronically or in another way, free of charge, at the customer's request.

5. If and insofar as one of the provisions of these general terms and conditions is null or void, the concerning provision must be read in the way of the legally permitted provision that is closest in content to the intentions of the parties, as it appears from the null or void provision, while the remaining provisions remain fully in effect.

6. If, in addition to these terms and conditions, specific conditions of an external platform on which products and services are being offered by the entrepreneur apply, the customer can, in the event of conflicting conditions, always invoke the applicable condition that is most favourable to them, but only if the Terms & Conditions are non-derogable.

Article 4 – The offer

1. If an offer is subject to a limited duration or subject to conditions, this will be explicitly stated in the offer.

2. The offer will include a full and detailed description of the offered products, digital content, and/or services.

3. The content of the website as well as its offer have been composed with the greatest care. However, the entrepreneur cannot guarantee that all information on the website is always correct and complete. Because of this, all prices, the offer and other information on the website and in other materials from the entrepreneur are subject to obvious programming and typing errors.

Article 5 - The contract

1. The contract shall come into force at the time the customer accepts the offer and complies with the corresponding conditions.

2. If the customer has accepted the offer by electronic means, the entrepreneur will immediately confirm by electronic means the receipt of the acceptance of the offer. If the receipt of acceptance of the offer has not been confirmed by the entrepreneur, the customer can terminate the contract.

3. After the customer accepts the offer, the entrepreneur reserves the right to cancel the offer within 3 working days of acceptance. The entrepreneur will notify the customer immediately of such cancellations.

4. If the contract is concluded electronically, the entrepreneur will take appropriate technical and organizational measures to secure the electronic transfer of data and will ensure a secure web environment. If the customer can pay electronically, the entrepreneur will observe appropriate security measures to this end.

5. If, after the contract is accepted, it turns out the client has provided any incorrect details, the entrepreneur has the right to fulfil its obligations only after receiving the correct details.

6. The entrepreneur can, within the statutory provisions, investigate whether the customer can fulfil their payment obligations, as well as investigate all the facts and factors that are of importance for entering into the distance contract responsibly. If, based on this investigation, the entrepreneur has solid grounds for not entering into the contract, they are entitled to refuse an order or application, stating reasons, or to attach special conditions to the implementation. If the entrepreneur, based on the investigation, declines the request or attaches special conditions to it, the customer will be informed of this no later than 3 days after concluding the contract.

Article 6 - Pricing

1. All prices mentioned on the website of and in other materials from the entrepreneur, are including VAT (unless stated otherwise) and unless stated differently on the website, are including other applicable charges.

2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services, whose prices are linked to fluctuations on the financial market over which the entrepreneur has no influence, at variable prices. This linkage to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices will be stated in the offer.

3. The entrepreneur can change prices 2 weeks after conclusion of the contract. Customers that do not agree with the change have the authority to terminate the contract without being charged for this by the entrepreneur.

4. Additional charges, such as delivery fees and payment fees, will be mentioned on the website and will at least be shown during the order process.

Article 7 – Performance of the contract and additional guarantee

1. The entrepreneur guarantees that the delivered products and services comply with the contract, on the understanding that minor deviations accepted in the sector regarding specified sizes, weights, quantities, discolorations and slight mutual colour deviations, etc., do not count as shortcomings on the part of the entrepreneur.

2. The customer must examine the goods delivered at the time of delivery and the customer must check whether the delivered goods meet the contract stipulations. This includes:

- whether the correct goods have been delivered;

- whether the delivered goods correspond in terms of quantity and number with what has been agreed;

- whether the delivered goods meet the requirements that may be set for normal use and/or commercial purposes.

In case of visible defects or shortcomings, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days after delivery. In case non-visible defects or shortcomings are found, the customer must report these to the entrepreneur within 14 days at the latest after he could reasonably have discovered these. If the customer does not do this, he is no longer entitled to any form of repair, replacement, compensation and/or refund in respect of these defects.

3. If the entrepreneur considers a complaint to be justified, the relevant products will be repaired, replaced or (partially) reimbursed after consultation with the customer. The entrepreneur can thereby redirect the customer to a manufacturer or supplier.

Article 8 – Delivery and execution

1. In compliance with that which is stated in this respect in article 3 of these terms and conditions, the entrepreneur will carry out accepted orders with appropriate rapidity.

2. The entrepreneur is entitled to engage third parties if required to perform the duties under the contract.

3. The specified delivery times must be interpreted as a duty of reasonable effort and are deemed to have been approximated. The entrepreneur is free to choose the carrier. Except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the seller, exceeding of the delivery time shall never entitle the customer to any form of compensation.

4. The entrepreneur reserves the right to deliver sold products in parts.

5. The risk of damage to and/or loss of products rests with the entrepreneur until the time of delivery to the customer, unless expressly agreed otherwise. If the customer agrees to pick up the products, the risk is transferred when the products are handed over.

6. If the customer, or a third party designated by them, is not present at the delivery address on the agreed time to receive the products, the entrepreneur has the right to take back the products. In consultation with the customer, the entrepreneur might, at additional costs, offer the products to the customer at a different time and/or day. If delivery proves to be impossible, the payment obligation will not be cancelled and any additional costs, including the return costs, will be charged to the customer. 

Article 9 – Extended transactions: duration, termination, and extension

Termination:

1. The customer can always terminate a contract that is entered for an indefinite period and is for the regular delivery of products, digital content or services in accordance with the termination rules agreed to and a period of notice of no more than two months.

2. The customer can always terminate a contract that is entered for a definite period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services at the end of the definite period with the observance of the termination regulations agreed for this purpose and a period of notice of a maximum of two months.

3. The customer can terminate the contracts stated in the foregoing paragraphs in writing.

Extension:

4. A contract that is entered for a set period and is for the regular delivery of products (including electricity), digital content or services will be automatically extended for the same definite period.

5. The mentioned periods of notice also apply for terminations by the entrepreneur

Article 10 - Payment

1. The customer has the duty to pay the entrepreneur with the during the order process and on the website mentioned payment methods. The entrepreneur is free to offer various payment methods which can change from time to time. Insofar as not otherwise determined, the customer is obligated to pay within 14 days of delivery.

2. If the customer does not fulfil their payment obligation(s) in a timely manner, they are immediately liable by law, without a notice of default being required. The entrepreneur is entitled to increase the amount payable by statutory interest rate and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by them to the customer.

Article 11- Retention of title

1. Delivered goods remain the ownership of the entrepreneur until the customer pays the payable amount in full.

Article 12- Liability

1. Subject to intention or gross negligence, the total liability of the entrepreneur towards the customer due to imputable failure in the performance of the contract is limited to compensation to a maximum of the amount stipulated for that contract (including VAT). In case of a long-term contract, then said liability is limited to a reimbursement of the amount that the customer owed to the entrepreneur in the 3 months preceding the event causing the damage.

2. The entrepreneur shall not be liable towards the customer for indirect damage, including, but not limited to, consequential damage, loss of profit, missed savings, loss of data or damage due to business interruption.

3. The customer indemnifies the entrepreneur against any claims in respect of third parties, except in the event of intent or deliberate recklessness on the part of the entrepreneur or a statutory director of the entrepreneur.

4. The preceding paragraphs shall not apply to damage suffered by the customer caused by reselling faulty products purchased from the entrepreneur, in case the clients of the customer commit to legal action against them.

5. Unless performance of the contract is permanently impossible, the liability of an entrepreneur due to an attributable failure to fulfil an obligation from the contract shall only arise if the customer informs the entrepreneur forthwith, in writing, with a reasonable deadline for remedying the failure, and the entrepreneur continues to be in default in the fulfilment of its obligation after that term. The notice of default must contain an as complete and as detailed a description as possible of the shortcoming, so that the entrepreneur is given the opportunity to respond adequately.

6. A condition for any right to compensation is that the customer always reports the damage to the entrepreneur in writing as soon as possible, but no later than 14 days after it arises. Damage that has not been brought to the attention of the entrepreneur within that period is not eligible for compensation, unless the customer can demonstrate that he could not have reported the damage earlier.

7. In the event of force majeure, the entrepreneur shall not be obliged to compensate for any damage to the customer.

Article 13 – Complaints procedure

1. The entrepreneur has a sufficiently publicised complaints procedure and will deal with the complaint in compliance with this complaints procedure.

2. Complaints concerning the performance of the contract must be submitted to the entrepreneur, fully and clearly described, within a reasonable period after the customer has ascertained the defects.

3. Complaints submitted to the entrepreneur will be replied to within a period of 14 days calculated from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeably longer processing time, the entrepreneur will reply within the period of 14 days with a confirmation of receipt and an indication of when the customer can expect a more extensive reply.

Article 14 - Disputes

1. Contracts between the entrepreneur and the customer to which these terms and conditions apply are exclusively governed by the laws of the Netherlands.

2. Any disputes that might arise from the contract and cannot be settled amicably, may exclusively be submitted to the court of Oost-Brabant, location ‘s-Hertogenbosch. This is subject to the extent that mandatory rules of jurisdiction limit this choice. The entrepreneur and customer may settle their disputes by means of binding advice or arbitration.

 

Podmínky používání webových stránek vidaXL

Version: 2020-06-01

Obsah

Článek 1 - Definice pojmů

Článek 2 - Platnost

Článek 3 – Zákaznický účet

Článek 4 – Podmínky používání webových stránek

Článek 5 – Objednávky

Článek 6 - Dražby

Článek 7 - Hodnocení

Článek 8 – Ukončení účtu a funkcí webových stránek

Článek 9 - Ochrana soukromí a ochrana osobních údajů

Článek 10 – Intelektuální vlastnictví a údaje třetích stran

Článek 11 - Odpovědnost

Článek 12 - Ostatní 

Článek 1 – Definice pojmů

 • Účet: Účet, který si musí Uživatel vytvořit, aby mohl zadávat objednávky, účastnit se Dražeb a zanechávat Hodnocení. 
 • Prodejce/prodejci třetí strany: Třetí strana, která nabízí Uživateli zboží prostřednictvím Webových stránek. 
 • Uživatel: Každý návštěvník Webových stránek.
 • Podmínky používání: Tyto Podmínky používání webových stránek vidaXL.
 • Hodnocení: Hodnocení společnosti vidaXL, Webových stránek nebo Prodejce/prodejců třetí strany.
 • Dražby: Dražby, které pořádá vidaXL na Webových stránkách.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace Europe B.V. s hlavním sídlem ve Venlo (5928 SK), Mary Kingsleystraat 1, Nizozemí.
 • Webové stránky: Webové stránky, které se dají aktivně najít pod URL vidaxl.nl a každé jiné webové stránky, URL nebo aplikace věnované společnosti vidaXL.

Článek 2 - Platnost

 1. Tyto Podmínky používání platí pro jakékoliv použití Webových stránek, včetně použití Účtu.
 2. vidaXL si vyhrazuje právo provádět veškeré změny těchto podmínek. Všechny změny přichází v platnost dnem zveřejnění na webové stránce a budou se vztahovat na veškeré smlouvy o koupi zboží. Jako návštěnvík webové stránky máte povinnost číst tyto podmínky při každém použití webové stránky.

Článek 3 – Zákaznický účet

 1. Pro zadávání objednávek, účast na Dražbách a zanechávání hodnocení je nezbytné vytvořit si Účet. Uživatel si může vytvořit Účet zadáním požadovaných údajů do formuláře na Webových stránkách.Tento formulář může najít pod hlavičkou „Nový zákazník?“.
 2. Pro vytvoření Účtu musí Uživatel:

             1. dosáhnout věku nejméně 18 v okamžiku, kdy je Účet vytvářen;

             2.mít platnou e-mailovou adresu.

 1. Jakmile je Účet vytvořen, Uživatel obdrží potvrzující e-mail. Jakmile je Účet aktivován, Uživatel se k němu může přihlásit zadáním své e-mailové adresy a zvoleného hesla.
 2. Každá e-mailová adresa může být k vytvoření Účtu použita pouze jednou. Účet je čistě osobní, nepřenosný a vázaný na osobu, která ho vytvořila.
 3. Uživatel zodpovídá za to, že údaje poskytované v souvislosti s Účtem i při každé další komunikaci s vidaXL jsou správné, kompletní a aktuální. Každá změna osobních údajů musí být provedena samotným Uživatelem, a to tak, že se přihlásí ke svému Účtu a provede změny.
 4. Uživatel musí udržovat své heslo v tajnosti a musí přijmout přiměřená opatření k zabránění neoprávněným třetím stranám v jeho zjištění a používání tohoto hesla a/nebo Účtu.
 5. Uživatel je povinen okamžitě oznámit společnosti vidaXL případ ztráty, krádeže či (předpokládaného) zneužití nebo neoprávněného užití hesla a/nebo Účtu.
 6. Pokud vidaXL zjistí nebo má důvodné podezření, že neautorizovaná třetí strana používá nebo může používat Uživatelův Účet, vyhrazuje si vidaXL právo na okamžité zablokovaní příslušného Účtu a vymáhání škod, které vidaXL v důsledku toho utrpěla, od Uživatele, aniž by vidaXL nesla odpovědnost za škody, které utrpěl Uživatel.

Článek 4 – Používání Webových stránek

 1. Uživatel zodpovídá za to, že jím poskytované informace a údaje jsou správné, kompletní a spolehlivé. vidaXL si vyhrazuje právo na to ověřit si správnost poskytovaných informací a údajů a odstranit informace a údaje Uživatele, při prokázání jejich nesprávnosti.
 2. Uživateli není dovoleno:
 • narušit provoz Webových stránek nebo používat software, který by narušil provoz Webových stránek;
 • vyvolávat procesy, u kterých lze důvodně předpokládat, že omezují ostatní uživatele internetu nebo nepříznivě ovlivňují používání Webových stránek, popř. umožnit takovým procesům pokračovat; 
 • vydávat se za jiného Uživatele;
 1. Uživatel nesmí kopírovat nebo zpřístupňovat (a to přímým odkazováním i jinak) Webové stránky jiné straně, aniž by předtím dosáhl písemného souhlasu ze strany společnosti vidaXL.

Článek 5 – Objednávky

 1. Všeobecné smluvní podmínky vidaXL a Pravidla pro vracení zboží vidaXL jsou platné pro všechny objednávky u vidaXL zadané prostřednictvím Webových stránek. Uživatel vytvořením Účtu souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami a Pravidly pro vracení zboží.
 2. Pro objednávky od Prodejců třetí strany prostřednictvím Webových stránek mohou platit také všeobecné obchodní podmínky Prodejce/prodejců třetí strany. Ty se dají vyhledat na stránkách Prodejce/prodejců třetí strany. Pokud Prodejce třetí strany nemá zvláštní všeobecné obchodní podmínky a/nebo podmínky pro vracení zboží, platí pro prodejní smlouvu mezi Uživatelem a Prodejcem třetí strany Všeobecné obchodní podmínky vidaXL a/nebo Pravidla pro vracení zboží vidaXL.

Článek 6 - Dražby

 1. Podmínky účasti na dražbách vidaXL jsou platné pro účast na Dražbách, které pořádá vidaXL na Webových stránkách. Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami účasti na dražbách vytvořením Účtu, nebo alespoň tehdy, když se poprvé účastní Dražby.
 2. Uživateli není dovoleno nečestné a nesprávné ovlivňování přihazování, a to žádným způsobem.

Článek 7 - Hodnocení

 1. Po nákupu prostřednictvím Webových stránek může být Uživatel vyzván společností vidaXL, popř. jejím jménem, aby zhodnotil vidaXL, Webové stránky a/nebo Prodejce třetí strany zanecháním Hodnocení. vidaXL si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, umístit toto Hodnocení na Webových stránkách či ho uveřejnit jakýmkoliv jiným způsobem, a to včetně jména, místa bydliště a data hodnocení, které jí Uživatel poskytl.
 2. V případě, že Hodnocení jsou shromažďována třetí stranou jménem společnosti vidaXL, platí pro Hodnocení všeobecné obchodní podmínky a/nebo podmínky používání příslušné třetí strany.
 3. vidaXL si vyhrazuje právo nepublikovat Hodnocení, nebo je odstranit z webových stránek, pokud dotyčný Prodejce třetí strany může dokázat, že dotyčné hodnocení:
 • je v rozporu s platnými právními předpisy;
 • narušuje veřejný pořádek nebo je v rozporu se slušným chováním;
 • jde pouze o hodnocení produktu;
 • netýká se dotyčného Prodejce třetí strany; 
 • obsahuje osobní údaje třetí strany;  
 • obsahuje URL nebo reklamu;
 • je podvodné.

Článek 8 – Ukončení Účtu a funkcí Webových stránek

 1. vidaXL si vyhrazuje právo odmítnout Uživatele nebo jednostranně ukončit jeho účet, pokud k tomu má důvod, např. v případě:
 • neoprávněného užití nebo zneužití Webových stránek a/nebo Účtu;
 • neoprávněného užití nebo zneužití Webových stránek a/nebo Účtu;
 • nedodržení smluv mezi Uživatelem a vidaXL a/nebo Prodejcem/prodejci třetí strany.
 1. Mimo to má vidaXL právo omezit, odepřít nebo zrušit některé možné funkce nebo dočasně zablokovat Účet v případech popsaných ve Článku 8.1.
 2. Po celou dobu si vidaXL vyhrazuje právo ukončit nebo pozměnit některé funkce Webových stránek.

Článek 9 – Ochrana soukromí a osobních údajů

 1. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem společnosti vidaXL, jako je například Uživatelovo jméno a adresa, telefonní čísla a e-mailové adresy, jsou zpracovány společností vidaXL ve složkách, které jsou vlastnictvím vidaXL. Tyto údaje budou používány společností vidaXL za účelem spravování Účtů a Dražeb, zpracování objednávek, doručování zboží, vydávání faktur a případné mediace ve sporech mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany.
 2. Po celou dobu má Uživatel přístup ke svým osobním údajům a možnost je změnit nebo rozšiřovat, a to přihlášením ke svému Účtu.
 3. vidaXL v zásadě nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám, pokud to ovšem není nutné pro uzavření smlouvy s Uživatelem. vidaXL například poskytne Uživatelovo jméno a adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo Prodejci/prodejcům třetí strany, pokud je to nutné k uskutečnění kupní smlouvy mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany. Komunikace mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany probíhá přes e-mailovou aplikaci společnosti vidaXL. Komunikace je ukládána na servery společnosti vidaXL a může být zpřístupněna a použita společností vidaXL za účelem:
 • pomoci Uživatel a/nebo Prodejci/prodejcům třetí strany v případě dotazů a/nebo problémů; 
 • posouzení, zda Prodejce/prodejci třetí strany dodržují/dodrželi Uživatelovy požadavky;
 • a analýzy zlepšování procesů; 
 1. Webové stránky používají cookies. Cookies jsou například umístěny do paměti za účelem zapamatování přihlašovacích údajů. Na Webových stránkách jsou navíc umístěny i cookies třetích stran.
 2. Uživatel si může nastavit svůj prohlížeč tak, že během své návštěvy Webových stránek nepřijímá cookies. V takovém případě je však možné, že uživatel nebude moci plně využívat veškeré funkce Webových stránek, popř. že jeho přístup k určitým částem Webových stránek a/nebo k jeho Účtu bude omezen.
 3. vidaXL si vyhrazuje právo shromažďovat údaje týkající se chování návštěvníka Webových stránek (mimo jiné i použitou IP adresu), vyskytne-li se podezření, že je vedeno zneužití a/nebo neoprávněné užívání Webových stránek z Uživatelova Účtu.
 4. Více informací o tom, jak vidaXL zachází s osobními údaji Uživatelů a jak používá cookies na Webových stránkách, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na Webových stránkách společnosti vidaXL.

Článek 10 – Intelektuální vlastnictví a údaje třetích stran

 1. Není-li uvedeno jinak, všechna práva, počítaje autorskými právy a další práva intelektuálního vlastnictví, na Webové stránky a informace na nich uvedené jsou vyhrazena společnosti vidaXL, a to do té míry, pokud nejsou vyhrazena třetím stranám / držitelům licencí, kteří informace zpřístupnili. 
 2. Uživatel má právo hledat informace poskytované na Webových stránkách a kopírovat je – např. je tisknout nebo ukládat – jen pro své osobní potřeby. Jakékoliv jiné použití, například ukládání nebo reprodukce (částí) Webových stránek na jiných webových stránkách, nebo vytváření propojení, hyperlinků a přímých odkazů na Webové stránky či jejich části není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti vidaXL.
 3. Informace na Webových stránkách jsou z části poskytovány třetími stranami, jako jsou Prodejci třetí strany a další Uživatelé (v případě Hodnocení). vidaXL nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávnými, nekompletními či chybnými informacemi, uveřejněnými třetí stranou na Webových stránkách.
 4. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. vidaXL nenese odpovědnost za užívání nebo obsah webových stránek, na které je odkazováno z Webových stránek, nebo které obsahují odkaz na Webové stránky.

Článek 11 - Odpovědnost

 1. Uživatel bere na vědomí, že v případě objednávek u Prodejce/prodejců třetí strany je kupní smlouva uzavřena mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany, a tak vidaXL není a ani nebude smluvní stranou této smlouvy.
 2. Jako taková, vidaXL není povinna ověřovat nebo posuzovat kvalitu, množství nebo výkonnost výrobků, které jsou nabízeny Prodejci třetí strany prostřednictvím Webových stránek, a nenese žádným způsobem odpovědnost za škody plynoucí z toho, že se informace ukázaly být chybné, nekompletní nebo nesprávné.
 3. Pokud je i přesto vidaXL odpovědná za vzniklé škody, tato odpovědnost se omezuje pouze do výše kupní ceny dotyčného zboží, tak jak je fakturována Prodejcem/prodejci třetí strany Uživateli.
 4. Odpovědnost společnosti vidaXL, ať už je jakékoliv povahy, je omezena pouze na tu částku, která bude společnosti vidaXL nahrazena z pojištění odpovědnosti za škodu.

Článek 12 - Ostatní ustanovení 

 1. Pokud jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek použití pozbyde závaznosti, platnosti nebo se stane nevykonatelným, ostatní ustanovení nadále zůstávají platná v plném znění. V takovém případě vidaXL nahradí příslušné ustanovení jiným ustanovením, stanoveným společností vidaXL a blížícím se svým významem příslušnému ustanovení co nejvíce je to možné.
 2. Pro používání Webových stránek, používání Účtu a pro tyto Podmínky použití jsou rozhodující výhradně nizozemské právní předpisy.

Příloha/přílohy

Všeobecné obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

Reklamační řád