Odhlásit
Nyní jste odhlášen(a).
Pokračovat
Děkujeme vám za vaši předplatné!
Zkontrolujte vaši e-mailovou schránku, brzy obdržíte Váš exkluzivní kupón!
DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM O NÁŠ INFORMAČNÍ LETÁK

Potvrďte ho prosím kliknutím na odkaz v e-mailu, který jsme vám právě zaslali. Děkujeme vám!

Chcete-li získat svůj kód kuponu, klikněte prosím na potvrzovací odkaz v e-mailu, kterého jsme vám právě poslali.

Zavřít
POSKYTNOUT ZPĚTNOU VAZBU

Všeobecné smluvní podmínky / Podmínky používání webových stránek vidaXL

Aktualizováno: 2018-07-02

Tyto podmínky se vztahují na používání webových stránek www.vidaXL.cz, provozované vidaXL Europe BV ("my", "naše" nebo "my" jak kontext umožnuje),

Souhlasíte, že používání této webové stránky, a všechny transakce provedené prostrednictvím webových stránek, se rídí temito podmínkami ("Podmínky"). Doporucujeme vám si peclive a dukladne precíst tyto podmínky a vytisknout kopii pro budoucí použití. Procházením, použitím, registraci nebo plnením jakékoliv transakce prostrednictvím našich webových stránek, potvrzujete, že jste cetli, porozumeli a souhlasili s temito podmínkami. Pokud ne, nesmíte používat tuto webovou stránku.

Pri podání objednávky na webové stránce, budete muset poskytnout osobní údaje, vcetne (bez omezení) vašeho celého jména, celé adresy, PSC, celého aktuálního pobytu a celé e-mailové adresy. Vaše osobní údaje budou použity v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údaju. Souhlasem s temito podmínkami, také potvrzujete, že jste cetli, porozumeli, a souhlasil s našimi Zásadami ochrany osobních údaju.

Obsah:

Článek 1 - Dostupnost služeb

Článek 2 - Informace o nás

Článek 3 - Zmeny na webové stránce

Článek 4 - Postup objednávky

Článek 5 - Potvrzení objednávky

Článek 6 - Platba

Článek 7 - Bezpecnost

Článek 8 - Dorucení

Článek 9 - Presnost obsahu

Článek 10 - Vrácení

Článek 11 - Náhrady

Článek 12 - Záruka

Článek 13 - Postup při podávání stížností

Článek 14 - Vlastnictví práva

Článek 15 - Odpovednost

Článek 16 - Další duležité pojmy

Článek 17 - Kontaktujte nás

Článek 1 - Dostupnost služeb

Naše webová stránka je urcena výhradne pro osoby s trvalým bydlištem v Ceské republice ("Servisované zeme"). Nebudeme prijímat objednávky od jednotlivcu, mimo techto zemí.

Podáním objednávky pres naši webovou stránku zarucujete, že jste právne zpusobilý pro úcely uzavírání závazné smlouvy, máte minimálne 18 let; máte bydlište v jedné z Servisovaných zemí a pristupujete do naše stránky z techto zemí..

Článek 2 - Informace o nás

Provozovatel: vidaXL Europe B.V.
Obchoduje pod názvem: vidaXL.cz

Adresa kanceláre:
Mary Kingsleystraat 1 
5928 SK Venlo
Nizozemsko

Emailová adresa:
webservice@vidaxl.cz

ICO : 09188362
DIC: CZ683320906

Článek 3 - Zmeny na webové stránce

Vyhrazujeme si právo provádet zmeny techto podmínek cas od casu. Všechny zmeny se projeví, jakmile budou zverejneny na webové stránce a budou se vztahovat na všechny smlouvy o koupi produktu od tohoto data. Je vaší povinností jako návštevník na webové stránce, císt podmínky pri každém použití této webové stránky.

Jakékoli zreknutí se techto podmínek nabývají ucinnosti pouze tehdy, když bude napsány a podepsány našem autorizovaným zástupcem. V tomto prípade ostatní ustanovení techto Podmínek zustávají nadále plne nedotceny.

Článek 4 - Postup objednávky

Prosím podívejte se na naše informace Jak objednávat o tom, jak si objednat na našich webových stránkách. Veškeré objednávky na vidaXL.cz podléhají prijetím našich Všeobecných obchodních podmínek. (viz prosím cást 1.2).

Behem procesu objednávky, budete vyzváni ke kontrole pole, prostrednictvím nehož potvrzujete, že jste cetli, porozumeli a souhlasíte jak s obsahem tak s použitelností techto podmínek. Nebudeme vzít ani zpracovávat žádné objednávky, pokud nebyly prijaty tyto podmínky.

Tyto Smluvní podmínky platné v dobe uzavrení smlouvy se budou vztahovat na objednávku, pokud si výslovne souhlasíte s použitelností novejší, revidované verze.

Pri podání objednávky na našich webových stránkách, musíte se u nás registrovat a zadat uživatelské jméno a heslo ("prihlašovací údaje"). Informace, které poskytnete na techto webových stránkách, musí být úplné a presné za všech okolností. Jste zodpovední za zachování duvernosti svývh prihlašovacích údaju. Nenese odpovednost za prípadné škody nebo ztráty, které mohou vzniknout v dusledku jakékoli selhání vaší vlastní poskytované bezpecnosti. V prípade, že máte nejaké obavy ohledne své prihlašovací údaje, prípadne dozvíte se o prípadné zneužití, prosím, kontaktujte nás na adrese webservice@vidaXL.cz

Článek 5 - Potvrzení objednávky

Po zadání objednávky obdržíte od nás email uznávájící, že jsme obdrželi vaši objednávku. Vezmete prosím na vedomí, že to neznamená, že vaše objednávka byla prijata. Vaše objednávka predstavuje nabídku pro nás ke koupi výrobku. Všechny objednávky jsou podmínkou prijetí z naší strany, a my vám potvrdíme takovou prijetí k vám zasláním emailu, který potvrzuje, že produkt byl odeslán ("Potvrzení o odeslání").Smlouva mezi námi ("Smlouva"), budeme tvorit pouze tehdy, když budeme zaslat produkty pro vás. Do té doby, mužeme vás informovat, že nebudeme akceptovat objednávku nebo si ho mužete zrušit.

Všechny produkty, které si dáte na internetové stránce zustanou v našem vlastnictví, dokud jsme neobdrželi vaši platbu v plné výši objednaného zboží.

Článek 6 - Platba

Platby mužete provádet jakýmkoliv uvedeným zpusobem v cásti Platební metody.

Zpracováváme platbu, jakmile obdržíme Vaši objednávku. Poté, co jsme zkontrolovali vaši kartu ci údaje Paypal a aktuální stav zásoby, položka je pripravena k prevážení k dodání.

Abyste se zajistili, že vaše kreditní nebo debetní karta nebo úcet Paypal není používán bez vašeho souhlasu, budeme overovat informace obsažené behem procesu objednávání (jméno, adresa a další osobní informace, které jste poskytli) oproti príslušným databázím tretích stran. Souhlasem s temito podmínkami, souhlasíte s temito kontrolami. Tyto informace slouží pouze ke kontrole vaši totožnosti. Žádné úverové kontroly nejsou provádeny, a to nebudou mít žádný vliv na vaše kreditní hodnocení. S veškerými informacemi, které poskytnete, bude nakládáno v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údaju a zákonem o ochrane údaju z roku 1998.

Využíváme overenou platbu obchodní poskytovatele služeb tretí strany, která je kompatibilní s ohledem na standardy zabezpecení dat prumyslu platebních karet (PCI DSS verze 2).

Článek 7 - Bezpecnost

Jakmile se dostanete do platební fázi objednávky, bezpecný režim se automaticky aktivuje. Tento režim lze rozpoznat podle visacího zámku, který je zobrazen v pravém dolním rohu prohlížece. Bezpecný režim zajištuje, že všechny vaše osobní údaje jsou šifrovány pro zvýšení bezpecnosti.

Abychom byli schopni zpracovat vaši platbu s debetní nebo kreditní kartou, budeme požádat údaje o vaší karte. Budeme vám požádat tyto údaje pokaždé, když provedete platbu k nám. S výjimkou prípadu uvedených v techto Podmínkách, nebudeme vám kontaktovat e-mailem nebo jinak požadovat nejaké detaily platební karty nebo informace o zabezpecení. Pokud dostáváte jakékoliv e-maily, které požádují od vás tyto informace, prosím, okamžite kontaktujte náš zákaznický servis.

Deláme vše, co je v našich silách, abychom zajistili, že táto webová stránka je bez viru a bez jiného škodlivého obsahu, které by mohly zpusobit poškození pocítace, i když nijak neposkytujeme žádné záruky za tímto úcelem. Je vaší povinností zajistit, že máte správné vybavení (vcetne mimo jiné aktuální anti-virus software), abyste navštívili webové stránky bezpecne. Krome prípadu, kdy je to vyžadováno platnými pravními predpisy, nebudeme mít vuci vám odpovednosti za žádné ztráty a škody, které Vám vznikly jako následek pusobení viru nebo jiného škodlivého obsahu pres naše webovou stránku.

Článek 8 - Dorucení

Dodací náklady a casové lhuty se liší v závislosti na dodací adresu a typ produktu, který chcete dostat. Pro další informace navštivte naše informace o dorucení.

Snažíme se, abychom splnili slibené dodací lhuty. Nicméne, obcas kvuli nepredvídatelných faktoru, zpoždení je nevyhnutelné. Nebudeme nést odpovednost za jakékoli zpoždení nebo nedodání zboží v odhadovaných lhutách, jestliže jsou zcela nebo zcásti zpusobené okolnostmi, které nejsou v naších pravomocích.

Pokud nikdo není dostupný na vaší rezidencní nebo dorucovací adrese, aby prijímal objednávku, bude na vás ponecháno poznámku k informování o aktuálním umístení Vaší objednávky, který muže být u vašeho souseda. Jinak vaše objednávka muže být vrácena do jednoho ze skladu dopravce a poznámka vám bude poradit, jak si mužete vyzvednout vaši objednávku.

Riziko poškození nebo ztráty produktu zustává naše zodpovednost až do drívejší datu produkt prechází na vás (výrobky, aby byly v plném rozsahu zaplaceny) nebo v den, kdy byl proveden první pokus dorucení.

Dodací náhrady lze provést pouze v souladu s vašimi zákonnými právy vyplývající z Narízení o Ochrane Spotrebitele pro Prodeje na Dálku 200 nebo s jinými platnými právními predpisy.

Článek 9 - Presnost obsahu

S výjimkou prípadu uvedených níže, cena, kterou zaplatíte, je cena, která byla vystavena v dobe, kdy jsme obdrželi vaši objednávku, s výjimkou v prípade chyby.

I když deláme vše v našich silách, abychom zajistily, že všechny ceny na webové stránce jsou správné, chyby nekdy jsou nevyhnutelné. Pokud zjistíte chybu v cene, budeme Vás kontaktovat co nejdríve tak, abychom vám dali možnosti znovu potvrdit objednávku s aktuální cenou nebo ji zrušit. Pokud se nám nepodarí vás kontaktovat, bude objednávka automaticky zrušena. Jestliže zrušíte, ale jste již zaplatily, vrátíme vám plnou zaplacenou cástku.

Všechny ceny jsou uvedeny v ceských korunách a zahrnují DPH v platné sazbe. Jsou bez nákladu na dorucení, které jsou uvedené dle výrobku spolu s našími informacemi o dorucení.

Všechny velikosti, merení a rozmery jsou približné. Snažíme se jim zobrazit tak presne, jak je to možné, ale nemužeme zarucit, že jsou naprosto správné.

Deláme vše, co je v našich silách pro zobrazení snímku produktu v co nejblíže podobe k jejich skutecnému zobrazení.

Článek 10 - Vrácení

Bližší informace o vrácení své objednané zboží, naleznete v sekci Vrácení politiky.

Pod Narízení o Ochrane Spotrebitele pro Prodeje na Dálku, máte právo zrušit svou objednávku do 30 dnu, pocínaje dnem poté, co jste obdrželi produkty. V tomto prípade obdržíte plnou náhradu ceny zaplacené za výrobky, které budou zpracovány v souladu se níže uvedenou sekci Náhrady a jinak v souladu s vašimi zákonnými právy.

Pokud si chcete zrušit objednávku, musíte nás informovat písemnou formou e-mailem. Budeme pak zajistit místo sbírání, odkud zásilka má být vyzvednuta v originálním balení a ve stejném stavu, v jakém jste je obdrželi, a to zadarmo (viz sekci Politiku vrácení pro více informací). Máte právní povinnost mít primerenou péci o produktech, zatímco oni jsou ve vašem vlastnictví. Pokud se vám nepodarí splnit tuto povinnost, mužeme mít právo podat žalobu proti vám na náhradu škody.

Tyto Všeobecné podmínky nemají vliv na vaše další zákonná práva jako spotrebitele a nejsou urceny jako úplný výpis z vašich zákonných práv. Pro více informací o vašem práva jako spotrebitel pod narízení o ochrane prodeju na dálku, obratte se na místní úrad, oddelení obchodních norem nebo spotrebitelské poradny.

Ve vzácných prípadech, je možné, aby se specifikace produktu zmenila. Pokud se jedná o tomto prípadu, budeme Vás kontaktovat co nejdríve jak bude možné, abychom vám nabídli podobnou alternativu k puvodnímu produktu. Pokud nejste spokojeni nebo jste neštastný s náhradou nebo výmenou, prosím kontaktujte náš zákaznický servis. Zajistíme vám sbírání a vrátíme vám vaše peníze v souladu s naší politikou náhrady v sekci Náhrady níže.

Pokud si myslíte, že jste obdrželi vadné, poškozené nebo nesprávné zboží, musíte nás informovat v primerené množství casu. Prosím, nevratte nám produkt v první rade. Spíše, budeme Vás kontaktovat za úcelem projednání odpovídající nápravy a mužeme vám nabídnout (bez omezení) opravu nebo náhradní díly, náhradní produkt nebo plnou náhradu. Tam, kde vám nabízíme náhradu, vrátíme vám cenu vadného, poškozeného nebo nesprávného produktu v plné výši, všechny použitelné poplatky za dorucení zásilky a primerené náklady, které vám mohou vzniknout pri návratu položky k nám.

Článek 11 - Náhrady

Pokud zrušíte objednávku na základe a v souladu s výše uvedeným oddílem Vrácení, vrátíme veškeré zaplacené peníze, až vaše objednané zboži byly k nám vráceny. Náhrada bude na karte nebo na úctu Paypal, který jste použili pri placení objednávky, a jak je výše uvedeno, se rídí predpisy stanovené pro poškozené zboží pri návratu nebo pro které jsme usporádali sbírání.

Článek 12 - Zákonná záruka

Zaručujeme, že jakýkoliv výrobek zakoupený od nás prostřednictvím našich internetových stránek je dle právních předpisů EU v souladu s příslušnou smlouvou o prodeji po dobu minimálně dvou let od dodání výrobku, ale vnitrostátní právní předpisy vám mohou poskytnout další práva. Soulad s kupní smlouvou znamená, že výrobky jsou v souladu s popisem na našich webových stránkách, jsou vhodné pro účely, pro které se výrobky stejného typu běžně používají a vykazují kvalitu a výkon, které jsou běžné u výrobků stejného typu a které lze důvodně předpokládat. Tato zákonná záruka rovněž pokrývá škody, které mohou nastat během přepravy.
V případě rozporu se smlouvou, máte nárok na to, aby byly výrobky uvedeny do souladu s ní, a to bezplatně opravou nebo výměnou, popř. pokud první dvě možnosti nejsou možné či přiměřené, vhodným snížením ceny nebo vrácením peněz. Pokud je váš zakoupený produkt poškozen, neváhejte prosím kontaktovat náš zákaznický servis.
Tento zákonná záruka neovlivňuje ani nenarušuje vaše další zákaznická práva, která se zakládají na vnitrostátních právních předpisech.

Vaše práva v rámci zákonné záruky se stanou neplatnými, pokud jiná strana než výrobce nebo firmou vidaXL určený servis provede změny na výrobku.

Článek 13 - Postup při podávání stížností

Podnikatel má zaveden postup podávání stížností, o které byli zákazníci dostatečně informováni, a vyřizuje stížnosti v souladu s tímto postupem podávání stížností

Reklamace týkající se plnění smlouvy musí být zcela a zřetelně popsány v přiměřené době poté, co zákazník zaznamenal závady.

Reklamace podané podnikateli budou zodpovězeny do 14 dnů od data přijetí. Pokud se dá u reklamačního řízení předvídat delší doba zpracování, odpoví podnikatel do 14 dnů potvrzením o přijetí a s uvedením doby, kdy může zákazník očekávat podrobnější odpověď.

Zákazník by měl podnikateli dopřát alespoň 4 týdny na vyřešení stížnosti po vzájemné dohodě. Po tomto období může být vyvolán spor tím, kdo je způsobilý k řešení sporů.

Nesouhlasíte s vyřízením stížnosti? Své stížnosti můžete předložit Komisi pro řešení sporů prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů. (http://ec.europa.eu/consumers/odr)

Článek 14 - Vlastnictví práva

Souhlasem s našimi Podmínkami berete na vedomí a souhlasíte s tím, že veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví je pouze pro vaši osobní potrebu a zustává naším majetkem za všech okolností.

Mužete stahovat nebo kopírovat obsah nebo materiály, jako podpora pro osobní potrebu pouze od našich webových stránek. Kopírování, reprodukci, publikování, distribuci nebo zobrazení obsahu nebo materiálu, které jsou zobrazené na našich webových stránkách pro jakékoliv jiné úcely je protiprávní a je zákonem zakázáno.

Obsah a další materiály na našich webových stránkách jsou k dispozici pouze pro Vaši osobní potrebu a nesmí být kopírovány nebo používány, pokud s námi není dohodnuto nebo s jedním z našich zástupcu v rámci povolených písemných podmínek.

Článek 15 - Odpovednost

V závislosti na zbývající cást tohoto oddílu s názvem Odpovednost, pokud se nám nepodarí být v souladu s temito Podmínkami, rucíme vám pouze za kupní cenu výrobku.

V závislosti na zbývající cást tohoto oddílu s názvem Odpovednost, nebudeme nést odpovednost za škody, které vyplývají z našeho nedodržení techto podmínek, které spadají do následujících kategorií: ztráta príjmu nebo výnosu; ztráta podnikání; ztráta zisk; ztráta predpokládaných úspor; ztráta dat; ztráta dobrého jména nebo dobré povesti; plytvání kancelárského nebo manažerského casu; nebo jiné speciální nebo neprímé ztráty nebo ztrátu dobrého jména nebo dobré povesti.

Nic v této smlouve nevylucuje nebo neomezuje naši odpovednost za smrt nebo zranení zpusobené naší nedbalostí; podvodem nebo úmyslném klamáním; jakémkoliv porušením povinností vyplývajících z § 12 Zákona o Prodeji Zboží 1979; vadnými výrobky podle Zákona o Ochrane Spotrebitele 1987; nebo jakýmikoli jinými záležitostmi, pro které by bylo nezákonné pro nás vyloucit nebo se pokusit o vyloucení naší odpovednosti.

I když deláme vše, co je v našich silách, abychom zajištili, že naše webové stránky splnují všechny platné bezpecnostní normy, nemužeme nést odpovednost za neoprávnené prístupu k informacím, které nám poskytnete prostrednictvím našich internetových stránek.

Pokud se nekteré z techto Podmínek nebo jakékoliv ustanovení Smlouvy jsou stanoveny príslušným orgánem za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné v jakémkoli rozsahu, takové podmínky, podmínka nebo ustanovení se budou v tomto rozsahu oddelit od ostatních podmínek a opatrení, které budou nadále v platnosti v plném rozsahu povolené zákonem.

Článek 16 - Další duležité pojmy

Všechny smlouvy jsou uzavírány v anglickém jazyce. Všechny otázky, které by mohly vzniknout, se dále rídí anglickým právem a budou podléhat jurisdikci anglických soudu.

Tyto Podmínky tvorí úplnou dohodu mezi námi a nahrazuje všechny predchozí diskuse, korespondence a jednání mezi námi v souvislosti s jeho predmetem. Souhlasíme s tím, že ani jeden z nás nebude mít jakékoliv nápravy ve vztahu k jakémukoli prohlášení nebo záruce (at už z nevinne ci z nedbalosti), který není stanoven v techto podmínkách. Každý z nás souhlasí s tím, že naše jediná odpovednost z techto prohlášení a záruk, které jsou uvedeny v techto Podmínkách (at už z nevinne ci z nedbalosti) budou za porušení smlouvy.

Žádná jiná osoba než strana této dohody nesmí mít žádná práva k prosazení jakékoli ustanovení této smlouvy.

Článek 17 - Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se nebo ohledne techto podmínek nebo webové stránky, prosím kontaktujte náš zákaznický servis.

 

Podmínky používání webových stránek vidaXL

Verze: 29. listopadu 2016

Obsah

Článek 1 - Definice pojmů 
Článek 2 - Platnost 
Článek 3 – Zákaznický účet 
Článek 4 – Podmínky používání Webových stránek 
Článek 5 – Objednávky 
Článek 6 - Dražby 
Článek 7 - Hodnocení 
Článek 8 – Ukončení Účtu a funkcí Webových stránek 
Článek 9 - Ochrana soukromí a osobních osobních údajů 
Článek 10 – Intelektuální vlastnictví a údaje třetích stran 
Článek 11 - Odpovědnost 
Článek 12 - Ostatní 


Článek 1 – Definice pojmů

Účet: Účet, který si musí Uživatel vytvořit, aby mohl zadávat objednávky, účastnit se Dražeb a zanechávat Hodnocení.
Prodejce/prodejci třetí strany: Třetí strana, která nabízí Uživateli zboží prostřednictvím Webových stránek.
Uživatel: Každý návštěvník Webových stránek.
Podmínky používání: Tyto Podmínky používání webových stránek vidaXL.
Hodnocení: Hodnocení společnosti vidaXL, Webových stránek nebo Prodejce/prodejců třetí strany.
Dražby: Dražby, které pořádá vidaXL na Webových stránkách.
vidaXL: vida XL Ltd. s hlavním sídlem ve Venlo (5928 SK), Mary Kingsleystraat 1.
Webové stránky: Webové stránky, které se dají aktivně najít pod URL vidaxl.nl a každé jiné webové stránky, URL nebo aplikace věnované společnosti vidaXL.

Článek 2 - Platnost

1. Tyto Podmínky používání platí pro jakékoliv použití Webových stránek, včetně použití Účtu.

2. vidaXL si vyhrazuje právo měnit čas od času tyto Podmínky používání. Změněné Podmínky používání vchází v platnost v okamžiku, kdy jsou uveřejněny na Webových stránkách. Proto se doporučuje Podmínky používání pravidelně ověřovat.

Článek 3 – Zákaznický účet

1. Pro zadávání objednávek, účast na Dražbách a zanechávání hodnocení je nezbytné vytvořit si Účet. Uživatel si může vytvořit Účet zadáním požadovaných údajů do formuláře na Webových stránkách. Tento formulář může najít pod hlavičkou „Nový zákazník?“.

2. Pro vytvoření Účtu musí Uživatel:

a. dosáhnout věku nejméně 18 v okamžiku, kdy je Účet požadován;
b. mít platnou e-mailovou adresu.

3. Jakmile je Účet vytvořen, Uživatel obdrží potvrzující e-mail. Jakmile je Účet aktivován, Uživatel se k němu může přihlásit zadáním své e-mailové adresy a jím zvoleného hesla.

4. Každá e-mailová adresa může být k vytvoření Účtu použita pouze jednou. Účet je čistě osobní, nepřenosný a vázaný na osobu, která vytvořila Účet.

5. Uživatel zodpovídá za to, že údaje poskytované v souvislosti s Účtem i při každé další komunikaci s vidaXL jsou správné, kompletní a aktuální. Každá změna osobních údajů musí být provedena samotným Uživatelem, a to tak, že se přihlásí ke svému Účtu a provede změny.

6. Uživatel musí udržovat své heslo v tajnosti a musí přijmout přiměřená opatření k zabránění neoprávněným třetím stranám v jeho zjištění a používání tohoto hesla a/nebo Účtu.

7. Uživatel je povinen okamžitě oznámit společnosti vidaXL případ ztráty, krádeže či (předpokládaného) zneužití nebo neoprávněného užití hesla a/nebo Účtu.

8. Pokud vidaXL zjistí nebo má důvodné podezření, že neautorizovaná třetí strana používá nebo může používat Uživatelův Účet, vyhrazuje si vidaXL právo na okamžité zablokovaní příslušného Účtu a vymáhání škod, které vidaXL v důsledku toho utrpěla, od Uživatele, aniž by vidaXL nesla odpovědnost za škody, které utrpěl Uživatel.

Článek 4 – Používání Webových stránek

1. Uživatel zodpovídá za to, že jím poskytované informace a údaje jsou správné, kompletní a spolehlivé. vidaXL si vyhrazuje právo na to ověřovat si správnost poskytovaných informací a údajů a odstraňovat informace a údaje Uživatele, jejichž nesprávnost se prokázala nebo jejichž správnost nemůže být.

2. Uživateli není dovoleno:

• narušit provoz Webových stránek nebo používat software, který by narušit provoz Webových stránek;
• vyvolávat procesy, u kterých lze důvodně předpokládat, že omezují ostatní uživatele internetu nebo nepříznivě ovlivňují používání Webových stránek, popř. umožnit takovým procesům pokračovat;
• vydávat se za jiného Uživatele.

3. Uživatel nesmí kopírovat nebo zpřístupňovat (a to přímým odkazováním i jinak) Webové stránky jiné straně, aniž by předtím dosáhl písemného souhlasu ze strany společnosti vidaXL.

Článek 5 – Objednávky

1. Všeobecné smluvní podmínky vidaXL a Pravidla pro vracení zboží vidaXL jsou platné pro všechny objednávky u vidaXL zadané prostřednictvím Webových stránek. Uživatel vytvořením Účtu souhlasí s Všeobecnými smluvními podmínkami a Pravidly pro vracení zboží.

2. Pro objednávky od Prodejců třetí strany prostřednictvím Webových stránek mohou platit také všeobecné obchodní podmínky Prodejce/prodejců třetí strany. Ty se dají vyhledat na stránkách Prodejce/prodejců třetí strany. Pokud Prodejce třetí strany nemá zvláštní všeobecné obchodní podmínky a/nebo podmínky pro vracení zboží, platí pro prodejní smlouvu mezi Uživatelem a Prodejcem třetí strany Všeobecné obchodní podmínky vidaXL a/nebo Pravidla pro vracení zboží vidaXL.

Článek 6 - Dražby

1. Podmínky účasti na dražbách vidaXL jsou platné pro účast na Dražbách, které pořádá vidaXL na Webových stránkách. Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami účasti na dražbách vytvořením Účtu, nebo alespoň tehdy, když se poprvé účastní Dražby.

2. Uživateli není dovoleno nečestné a nesprávné ovlivňování přihazování, a to žádným způsobem.

Článek 7 - Hodnocení

1. Po nákupu prostřednictvím Webových stránek může být Uživatel vyzván společností vidaXL, popř. jejím jménem, aby zhodnotil vidaXL, Webové stránky a/nebo Prodejce třetí strany zanecháním Hodnocení. vidaXL si vyhrazuje právo, nikoliv však povinnost, umístit toto Hodnocení na Webových stránkách či ho uveřejnit jakýmkoliv jiným způsobem, a to včetně jména, místa bydliště a data hodnocení, které jí Uživatel poskytl.

2. V případě, že Hodnocení jsou shromažďována třetí stranou jménem společnosti vidaXL, platí pro Hodnocení všeobecné obchodní podmínky a/nebo podmínky používání příslušné třetí strany.

3. vidaXL si vyhrazuje právo nepublikovat Hodnocení, nebo je odstranit z webových stránek, pokud dotyčný Prodejce třetí strany může dokázat, že dotyčné hodnocení:

• je v rozporu s platnými právními předpisy;
• narušuje veřejný pořádek nebo je v rozporu se slušným chováním;
• jde pouze o hodnocení produktu;
• netýká se dotyčného Prodejce třetí strany;
• obsahuje osobní údaje třetí strany;
• obsahuje URL nebo reklamu;
• je podvodné.

Článek 8 – Ukončení Účtu a funkcí Webových stránek

1. vidaXL si vyhrazuje právo odmítnout Uživatele nebo jednostranně ukončit jeho účet, pokud k tomu má důvod, např. v případě:

• neoprávněného užití nebo zneužití Webových stránek a/nebo Účtu;
• nedodržení těchto Podmínek použití nebo Podmínek účasti na dražbách;
• nedodržení smluv mezi Uživatelem a vidaXL a/nebo Prodejcem/prodejci třetí strany.

2. Kromě toho má vidaXL právo omezit, odepřít nebo zrušit některé možné funkce nebo dočasně zablokovat Účet v případech popsaných ve Článku 8.1.

3. Po celou dobu si vidaXL vyhrazuje právo ukončit nebo pozměnit některé funkce Webových stránek.

Článek 9 – Ochrana soukromí a osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté Uživatelem společnosti vidaXL, jako je například Uživatelovo jméno a adresa, telefonní čísla a e-mailové adresy, jsou zpracovány společností vidaXL ve složkách, které jsou vlastnictvím vidaXL. Tyto údaje budou používány společností vidaXL za účelem spravování Účtů a Dražeb, zpracování objednávek, doručování zboží, vydávání faktur a případné mediace ve sporech mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany.

2. Po celou dobu má Uživatel přístup ke svým osobním údajům a možnost měnit je nebo rozšiřovat, a to přihlášením ke svému Účtu.

3. vidaXL v zásadě nebude poskytovat osobní údaje třetím stranám, pokud to ovšem není nutné pro uzavření smlouvy s Uživatelem. vidaXL například poskytne Uživatelovo jméno a adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo Prodejci/prodejcům třetí strany, pokud je to nutné k uskutečnění kupní smlouvy mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany. Komunikace mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany probíhá přes e-mailovou aplikaci společnosti vidaXL. Komunikace je ukládána na servery společnosti vidaXL a může být zpřístupněna a použita společností vidaXL za účelem:

• pomoci Uživatel a/nebo Prodejci/prodejcům třetí strany v případě dotazů a/nebo problémů;
• posouzení, zda Prodejce/prodejci třetí strany dodržují/dodrželi Uživatelovy požadavky;
• a analýzy zlepšování procesů.

4. Webové stránky používají cookies. Cookies jsou například umístěny do paměti za účelem zapamatování přihlašovacích údajů. Na Webových stránkách jsou navíc umístěny i cookies třetích stran.

5. Uživatel si může nastavit svůj prohlížeč tak, že během své návštěvy Webových stránek nepřijímá cookies. V takovém případě je však možné, že uživatel nebude moci plně využívat všechny funkce Webových stránek, popř. že jeho přístup k určitým částem Webových stránek a/nebo k jeho Účtu bude omezena.

6. vidaXL si vyhrazuje právo shromažďovat údaje týkající se chování návštěvníka Webových stránek (mimo jiné i použitou IP adresu), vyskytne-li se podezření, že zneužití a/nebo neoprávněné užívání Webových stránek je vedeno z Uživatelova Účtu.

7. Více informací o tom, jak vidaXL zachází s osobními údaji Uživatelů a jak používá cookies na Webových stránkách, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na Webových stránkách společnosti vidaXL.

Článek 10 – Intelektuální vlastnictví a údaje třetích stran

1. Není-li uvedeno jinak, všechna práva, počítaje v to autorská práva a další práva intelektuálního vlastnictví, na Webové stránky a informace na nich uvedené jsou vyhrazena společnosti vidaXL, a to do té míry, pokud nejsou vyhrazena třetím stranám / držitelům licencí, kteří informace zpřístupnili.

2. Uživatel má právo hledat informace poskytované na Webových stránkách a kopírovat je – např. je tisknout nebo ukládat – jen pro své osobní potřeby. Jakékoliv jiné použití, například ukládání nebo reprodukce (částí) Webových stránek na jiných webových stránkách, nebo vytváření propojení, hyperlinků a přímých odkazů na Webové stránky či jejich části není dovoleno bez předchozího písemného souhlasu ze strany společnosti vidaXL.

3. Informace na Webových stránkách jsou z části poskytovány třetími stranami, jako jsou Prodejci třetí strany a další Uživatelé (v případě Hodnocení). vidaXL nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávnými, nekompletními či chybnými informacemi, uveřejněnými třetí stranou na Webových stránkách.

4. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. vidaXL nenese odpovědnost za užívání nebo obsah webových stránek, na které je odkazováno z Webových stránek, nebo které obsahují odkaz na Webové stránky.

Článek 11 - Odpovědnost

1. Uživatel bere na vědomí, že v případě objednávek u Prodejce/prodejců třetí strany je kupní smlouva uzavřena mezi Uživatelem a Prodejcem/prodejci třetí strany, a tak vidaXL není ani nebude smluvní stranou této smlouvy.

2. Jako taková, vidaXL není povinna ověřovat nebo posuzovat kvalitu, množství nebo výkonnost výrobků, které jsou nabízeny Prodejci třetí strany prostřednictvím Webových stránek, a nenese žádným způsobem odpovědnost za škody plynoucí z toho, že se informace ukázaly být chybné, nekompletní nebo nesprávné.

3. Pokud je i přesto vidaXL odpovědná za vzniklé škody, tato odpovědnost se omezuje pouze do výše kupní ceny dotyčného zboží, tak jak je fakturována Prodejcem/prodejci třetí strany Uživateli.

4. Odpovědnost společnosti vidaXL, ať už je jakékoliv povahy, je omezena pouze na tu částku, která bude společnosti vidaXL nahrazena z pojištění odpovědnosti za škodu.

Článek 12 - Ostatní

1. Pokud jedno nebo více ustanovení těchto Podmínek použití pozbyde závaznosti, platnosti nebo se stane nevykonatelným, ostatní ustanovení nadále zůstávají platná v plném znění. V takovém případě vidaXL nahradí příslušné ustanovení jiným ustanovením, stanoveným společností vidaXL a blížícím se svým významem příslušnému ustanovení co nejvíce je to možné.

2. Pro používání Webových stránek, používání Účtu a pro tyto Podmínky použití jsou rozhodující výhradně nizozemské právní předpisy.

 

Příloha/přílohy

Všeobecné smluvní podmínky

Pravidla pro vraceni

Všeobecné podmínky aukcí

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ SOUKROMÍ A POUŽÍVÁNÍ COOKIES

ZAREGISTRUJTE SE K ODBĚRU NOVINEK

Exkluzivní nabídka pro naše členy

Produkty ve slevě

Nově v nabídce a trendy

Obdržíte slevu 150 Kč**

vidaXL respektuje vaše soukromí
*Odhlášení je možné kdykoli
**na nákup zboží značky vidaXL v hodnotě nejméně 150 Kč