SoBuy Commercial GmbH (CZ)

Aktivní od: Kvě 12, 2020 Registrační číslo: 156898 Identifikační číslo pro DPH: DE 243311629
ZRUŠENÍ POLITIKY Právo na odstoupení Máte právo zrušit tuto smlouvu do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro zrušení je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo třetí strana, kterou jste uvedli, kteří nejsou dopravci, převzali zboží. Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat (SoBuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg, Telefonnr.:+49 40 5379 8490 0, Faxnr.: +49 40 5379 8490 9, E-Mail-Adresse: de7@sobuy-shop.com) jasným prohlášením (např. Dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e- Mail) o vašem rozhodnutí o zrušení této smlouvy. Můžete použít přiložený formulář pro zrušení vzorku, ale není to povinné. Chcete-li dodržet lhůtu pro zrušení, stačí vám poslat sdělení týkající se vašeho práva na zrušení před uplynutím lhůty pro zrušení. Toto právo na vrácení neomezuje vaše zákonná práva, a proto neomezuje vaše právo na odstoupení, pokud je to relevantní. Kontaktovat tohoto prodejce Telefon: +49 40 5379 8490 0 Chcete-li vrátit položku, použijte online centrum pro vrácení zboží. Vzorový formulář (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy): Adresa:SoBuy Commercial GmbH, Neuer Höltigbaum 6, 22143 Hamburg, Telefaxnummer: +49 40 5379 8490 0 . e-mail:de7@sobuy-shop.com Tímto oznamuji/oznamujeme (*), že odstupuji/odstupujeme (*) od své smlouvy: o koupi následujícího zboží (*)/ o poskytnutí následující služby (*): - Objednaného (*) / přijaté dne (*) - Jméno spotřebitele / spotřebitelů - Adresa spotřebitele / spotřebitelů - Podpis spotřebitele / spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář předáván v tištěné podobě): - Datum (*) Nehodící se škrtněte.